Научни форуми

Представяне на изследването "София – град на културните и творчески индустрии"

В рамките на семинара "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България"

◊ СЪБИТИЕТО

Столична община и Обсерватория по икономика на културата организират съвместно представяне на изследването "София – град на културните и творчески индустрии. Картографиране на културните и творчески индустрии в София". Изследването е резултат от съвместен проект на Обсерватория по икономика на културата и Столична община.

Представянето ще се състои на 27 септември 2011 г., вторник, от 11:00 до 14:00 ч. в сградата на Гьоте-институт България и се реализира в рамките на семинара „Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България“, съвместна инициатива на Гьоте-институт и Обсерватория по икономика на културата.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Целта на картографирането е чрез анализа на културните ресурси да се стимулира ефективното и ефикасно управление на средствата за култура на Столична община. В настоящия контекст понятието „култура” излиза извън класическия аспект на културата като изкуство – създава се понятие за културата и в нейното икономическо измерение. Ето защо, цел на това проучване е да се докаже приноса на изкуствата, културните и творческите индустрии за интегрираното развитие на града.

• Осемдесетте години на 20-ти век дават първите признаци за промяна на традиционния икономически поглед към изкуствата и културните индустрии – от субсидирани сектори, „храненици“ на държавата, към сектори – фактор за устойчиво развитие и икономически растеж до днешното разбиране за изкуствата, културните и творческите индустрии като сектори с уникална природа (на културните дейности), даващи възможност за развитие на специфични инвестиционни и бизнес модели и социокултурни политики.

• Конструкцията „Творчески индустрии“ е един от тези нови подходи, които промениха традиционния унил бюджетен поглед към културата и доказаха не просто икономически растеж, а динамика, с която нито един друг сектор в постиндустриалните икономики не може да се сравни – те се превърнаха в „мотор“ и стимулатор не само на национално, но и на европейско ниво.

• Първа крачка към всички тези постижения е картографирането, което показва какво притежава един град или национална икономика. С настоящото изследване София се присъединява към Лондон, Берлин, Ливърпул – градове, изградили културните си политики и стратегии за развитие въз основа на картографиране на изкуствата, културните и творчески индустрии.

• Данните от изследването очертават София като национален център на културните и творчески индустрии. Основните показатели за отделните подсектори относно икономическата им значимост – добавена стойност, заети, оборот, брой предприятия, преки чужди инвестиции – показват концентрация между 49% и 92% в София. Така например всяко десето предприятие в столицата е предприятие на творческата икономика. Тези цифри дават основание да наречем София – град на културните и творчески индустрии.


◊ ПРОГРАМАТА

27 септември 2011 г., вторник,
сграда на Гьоте-институт България, ул. "Будапеща" 1, София

11:00-11:10 Откриване: Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България. Съвместен проект на Гьоте-институт България и Обсерватория по икономика на културата
    Д-р Рудолф Барч, директор на Гьоте-институт България
    Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата

11:10-11:30 София – град на културните и творческите индустрии
    Йорданка Фандъкова
    Малина Едрева – председател на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания в Столичния общински съвет

11:30-12:30 Представяне на изследването "София – град на културните и творчески индустрии – картографиране на културните и творчески индустрии в София"
    Доц. д-р Биляна Томова, ръководител на проект "Картографиране на културните и творческите индустрии в София"
    Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата

12:30-13:00 Дискусия

Модератор:
Розалина Лъскова, програмен директор “Международни проекти и програми”, Обсерватория по икономика на културата

Автор: Организаторите
26.09.2011 г. 13:52
Посетено: 1584
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/13198-predstavyane-na-izsledvaneto-sofiya-grad-na-kulturnite-i-tvorcheski-industrii