Научни форуми

Международен ЮНЕСКО семинар в София

За иновативно приложение на дигиталните технологии в образованието

◊ СЪБИТИЕТО

Международен ЮНЕСКО семинар
 
Преосмисляне на институционалните политики и практики за подобряване на качеството на обучение чрез иновативно приложение на дигиталните технологии


UNESCO International Workshop QED: Re-designing Institutional Policies and Practices to Enhance the Quality of Teaching through Innovative Use of Digital Technologies

14-16 юни 2011 г., София

Организатори:
. Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
. Сектор „Образование”, Генерална дирекция на ЮНЕСКО в Париж
Под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО

Място и час на провеждане:
14.06.2011 г. 10.00 ч. - Inter Expo-Сenter, София, зала Мусала
15.06.2011 г. 09.00 ч. - Inter Expo-Сenter, София, зала Мусала
16.06.2011 г. 09.00 ч. - УНИБИТ, София, зала Тържествена


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), съвместно със сектор „Образование” на ЮНЕСКО, и под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, организират международен ЮНЕСКО семинар на тема „Преосмисляне на институционалните политики и практики за подобряване на качеството на обучение чрез иновативно приложение на дигиталните технологии ”.

Координатор на проявата е г-жа Мариана Патру – програмен специалист в сектор „Образование” на Генералната дирекция на ЮНЕСКО в Париж. Събитието ще се състои в периода 14-16 юни 2011 г. в град София.

Официалното откриване е на 14 юни 2011 г. от 10.00 ч. в Inter Expo-Сenter, София.

В семинара ще вземат участие водещи чужди и български експерти – политици, университетски преподаватели, учители, изследователи, специалисти по информационни и комуникационни технологии.

Семинарът има следните цели:
• идентифициране на иновативни институционални политики, които да определят облика на образователните системи и новата роля на учителите в ХХI век;
• предлагане на стратегии за приложение на иновативни педагогически технологии и методики;
• определяне на добри практики, които да се прилагат в националните политики и инициативи в системата на образованието на ХХI век;
• разработване на препоръки за обмен на знания и за стимулиране на сътрудничеството и изграждането на мрежи на регионално и глобално равнище с цел стимулиране на образователната реформа чрез приложение на информационно-комуникационните технологии в съответствие с изискванията на дигиталната ера.

Международният ЮНЕСКО семинар ще завърши на 16 юни 2011 г. в Тържествената зала на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), където от 9.00 do 11.00 ч. ще се проведе кръгла маса на тема „Политики за образованието в дигиталната ера” с модератор г-жа Мариана Патру.   

• На 13.06.2011 г. от 11.00 ч. в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) ще се състои и сателитен семинар за ИКТ обучение на учители.

Програмата и текуща информация ще намерите в сайта на семинара: http://qed.unibit.bg.


. За контакти: проф. д-р Румен Николов – съпредседател на Програмния комитет - e-mail: nroumen@abv.bg; доц. д-р Таня Тодорова - организационен комитет, тел. 0898 577 956, dr.tanya.todorova@gmail.com


Автор:
Организаторите
Публикация:
12.06.2011 г. 21:57
Етикети:
Посетено:
1635
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/12703-mezhdunaroden-yunesko-seminar-v-sofiya