Научни форуми

Литературният музей: проблеми, практики, перспективи

Национална научна конференция - 8 юни 2011 г., Арт галерия на НДК

◊ ПРОГРАМАТА

Национален литературен  музей

Национална научна конференция
“Литературният музей: проблеми, практики, перспективи”


8 юни 2011 г., сряда
Арт галерия на НДК

10:00 ч. Откриване на конференцията
Катя Зографова, Директор на НЛМ

10:15 ч.– 13:00 ч.
Първо заседание: Музеят: съвременно състояние, визии за бъдещето
Водещ: проф. Михаил Неделчев, Нов български университет
                
. Надежда Александрова, Нов български университет - Литературата като музей, музеят като литература
. д-р Стефанка Кръстева, Национален военноисторически музей - Изменящият се музей в изменящия се свят
. Давид Нинов, Национален военноисторически музей - Електронното правителство и музеят
. Весела Христова-Радоева, Асоциация на артистичните мениджъри - Мотивация на потенциалната музейна публика
. Катя Зографова, директор на Националния литературен музей - Един ден в София на литературните музеи
. д-р Радка Пенчева, главен уредник на къща музей “Емилиян Станев” – В. Търново - Музей “Емилиян Станев” – първият модерен музей в България. Състояние и перспективи
. Цветанка Неделчева, директор на къща музей “Иван Вазов” – гр. Сопот - Аспекти към културноисторическото наследство
. Анастасия Георгиева, директор на къща музей “Ц. Церковски” – Бяла черква - Къща музей “Цанко Церковски” с 55-годишна история и съвременна роля на културно средище
. Румен Стоянов, главен асистент в катедра “Испанистика и португалистика” в СУ - Далечна забележителност с ближайша поука
. Арх. Йордан Тангъров, Национален музей на архитектурата - Градската екология на културата. Градове и писатели; Представяне на художествени книги на архитекти–писатели от последните две десетилетия
. Мая Горчева, Филиал на Пловдивския университет в Кърджали - Музеят – място на знанието (пилотен проект)

Почивка 13:00 ч. – 13:30 ч.                             

13:30 ч. – 15:00 ч.
Второ заседание. Първи панел: Проблемните музеи: “Яворов” и “Смирненски”
Водещ:
Петър Велчев, Институт за литература при БАН

. проф. Михаил Неделчев, Нов български университет - Музеят на Яворов в София в културното пространство на паметта за Яворов
. Иво Милтенов, главен уредник на къща музей “Яворов” – София - Минало, настояще и бъдеще на музея
. Тодор Иванов, директор на къща музей “Яворов” – град Чирпан и Председател на фондация “Пейо Яворов” - Добри практики в съвместната работа на музея и фондацията
. Александър Мошев, уредник на къща музей “Христо Смирненски” - Къща музей “Христо Смирненски” – има ли шанс за спасение?

15:00 ч. – 16:00 ч.
Второ заседание. Втори панел : Стратегии и модели на литературната колекция
Водещ: проф. Валери Стефанов, Софийски университет “Климент Охридски”

. Атанас Свиленов, литературен критик - Колекционерство и литературна критика
. д-р Тони Зарев, Председател на фондация “Мирозрение” - Стратегия на колекционирането. Приписки, автографи, редки книги в сбирката на Тони Зарев
. Пламен Антов, Институт за литература при БАН - Музеят като място на памет

17:00 ч.
Представяне на книгата на д-р Радка Пенчева “Сюжети на забравата. Реванши на паметта”. Слово: проф. Иван Сарандев

Автор: Национален литературен музей
04.06.2011 г. 21:14
Посетено: 1586
Етикети: литературна история, българска литература, музеи, конференция, научни форуми, музей на Смирненски, музей на Яворов, музей на Вазов, литературни музеи, Национален литературен музей
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/12650-literaturniyat-muzey-problemi-praktiki-perspektivi