Научни форуми

Превод и културен трансфер

В чест на 70-годишнината на доц. Анна Лилова

ПРОГРАМА 21.10.2005 г. 9.00-9.45 Откриване не конференцията Първо заседание: 10.00-11.50 Председател: Людмила Иванова 10.00–10.20 Борис Парашкевов (СУ) . Бележки върху собствените имена в българския превод на Песен за нибелунгите 10.20-10.40 Йоана Сиракова (СУ) . Посоки на влияние в преводознанието: от съвременност към античност 10.40–11.00 Доротeя Табакова (СУ) . “Антигона” на Пенчо Славейков и “Едип цар” на Гео Милев: преводът като просвещенски прочит 11.00-11.20 Хилмар Валтер (ВТУ) . Gedanken zur Bedeutung der Paralinguistik bzw. Kinesik für die Dolmetschbeschreibung (am Beispiel des Deutschen und Bulgarischen) 11.20-11.50 Дискусия 11.50-13.30 Обедна почивка Второ заседание 13.30-18.00 Председател: Борис Парашкевов 13.30-13.50 Ана Димова (ШУ) . Виц и табу в контекста на преводимостта 13.50-14.10 Людмила Иванова (ВТУ) . Празниците във фокуса на междукултурния трансфер 14.10-14.30 Искра Ликоманова (СУ) . Принципи на превод на девиантен текст (върху “Майстора и Маргарита” в превод на полски, български и сръбски език) 14.30-14.50 Антоанета Димитрова (ШУ) . Творбите на Херман Хесе в различните култури 14.50-15.20 Дискусия 15.20-15.50 Кафе-пауза Председател: Ана Димова 15.50-16.10 Вера Ганчева (СУ) . Скандинавските литератури в България – проблеми на превода 16.10-16.30 Надежда Михайлова (СУ) . Превод и рецепция на датската литература в България 16.30-16.50 Габи Тиман (ВТУ) . Немски визии за българската литература 16.50-17.10 Христо Станчев (СУ) . Семантични и наративни измерения на културния трансфер в превода на Йовковия разказ "Индже" на немски език 17.10-17.40 Дискусия 18.00 Коктейл в Клуб-ресторант "Яйцето" 22.10.2005 г. Трето заседание: 9.00-13.00 Председател: Ренета Килева 9.00-9.20 Багрелия Борисова (ВТУ) . Интеркултурна комуникация и конвенционални езикови норми (за работата над българско-нидерландски разговорници) 9.20-9.40 Станислава Друмева (ЮЗУ) . Място и роля на превода в чуждоезиковото обучение 9.40-10.00 Десислава Йорданова (ЮЗУ) . Относно превода на конструкции, съдържащи определителен, неопределетилен и нулев член при превод от гръцки на български език и свързаното с тях възприемане на дейстителността в двете езикови общности (българската и гръцката) 10.00-10.20 Теодора Кирякова (ЮЗУ) . Besonderheiten bei der Übersetzung von deutscher TV-Werbung auf Bulgarisch 10.20-10.50 Дискусия 10.50-11.10 Кафе-пауза Председател: Багрелия Борисова 11.10-11.30 Владислав Миланов (СУ) . Езикови универсалии: (не)преводимост в политическия дискурс 11.30-11.50 Милена Роне (СУ) . Някои прагматични аспекти на превода 11.50-12.10 Веселина Георгиева (СУ) . Аспекти на образността и видове еквивалентност при шведски и български фразеологизми, съдържащи зооними 12.10-12.30 Павел Стоянов (СУ) . Някои предпоставени и задпоставени определения в номиналната фраза на шведски и български и възможностите за постигане на еквивалентност при техния превод 12.30-13.00 Дискусия 13.00-14.00 Обедна почивка Четвърто заседание: 14.00-18.00 Председател: Станислава Друмева 14.00-14.20 Гергана Апостолова (ЮЗУ) . Еквивалентност на превода и ситуационен контекст 14.20-14.40 Теодора Цанкова (СУ) . За някои особености при превода на заглавия 14.40-15.00 Мария Атанасова (ЮЗУ) . Буквализмът в превода 15.00-15.20 Станислава Костадинова (ЮЗУ) . Свръхупотребата на чуждици в българския език. Маргинални текстове 15.20-15.50 Дискусия 15.50-16.10 Кафе-пауза Председател: Гергана Апостолова 16.10-16.30 Виолина Андреева (СУ) . Übersetzung juristischer Texte: Transfer zwischen Sprach- und Rechtssystemen 16.30-16-50 Ренета Килева (СУ) . Договорът за приемане на Конституция за Европа - текстови особености и проблеми на превода 16.50-17.10 Людмила Илиева (СУ) . Към историята на съдебния превод 17.10-17.30 Ели Бояджиева (ЮЗУ) . Терминологични заемки в специализирания превод на общоикономически текстове 17.30-18.00 Дискусия
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 666
Етикети: Превод
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/1260-prevod-i-kulturen-transfer