Научни форуми

Европейският съюз – по-близо до гражданите

Семинар за журналисти

Сливен е сред градовете (Враца, Плевен, Шумен, Хасково и Благоевград), в които се провеждат обучителни семинари за журналисти от българските регионални медии по проблемите на европейската интеграция - в рамките на информационната и ко-муникационна програма на Делегацията на Европейската комисия в България. Темата на семинара е „Европейският съюз – по-близо до гражданите”, предназначен е за журналисти от Югоизточния район и ще се проведе в Сливен на 30 септември и 1 октомври 2005 година, в шато „Алпиа”. Курсът има главно практическа насоченост – за запознаване на работещите в медиите с възможностите и изграждане на умения за отразяване на процесите по присъединяване на страната ни към ЕС. За целта ще се акцентира на систематизацията на знанията и формиране на подходи за изразяване на интересни гледни точки по проблемите. Лекторите са с опит в организирането на обучителни форми по темата и в отразяването й в националните медии. Елин Станев е магистър по политология от СУ „Св. Климент Охридски” и от Централния европейски университет – Будапеща, редактор на отдел „Международна политика и икономика” на в. „Капитал”, отразявал на страниците на медията процесите на интеграцията. Носител е на редица престижни награди, сред които „Робер Шуман”, на приза за разследваща журналистика на Фондация „Разследващи журналисти”, два пъти му е присъждана наградата на Делегацията на европейската комисия в София. Преминал обучение в Маастрихт, Холандия, през 1998 г., в Европейския център за журналисти. Другият лектор – Иван Давидов, е бакалавър по стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски” и магистър по европейска интеграция от НБУ. Той е програмен координатор в Сдружение „Институт за подпомагане на интеграцията”. Изнасял е лекции в семинари по тези въпроси и по предприсъединителните и структурните фондове на ЕС. Занимавал се е с проблемите по управление на средствата от ЕС, взел е участие в проекти за предоставяне на техническа помощ на Делегацията на европейската комисия, работил е в Министерството на финансите, сега е настоящ консултант към МТСП. На семинара в Сливен журналистите ще слушат лекции и ще обсъждат теми за историята и структурите на Европейския съюз, ще бъдат информирани за институциите, занимаващи се с проблемите на интеграцията и предоставящи информация по проблема; за характера на присъединителната помощ и Кохезионния фонд на ЕС след 2007 година. Пишещите ще вземат участие в симулационната игра „Заседание на Съвета на министрите за вземане на решения за отлагателната клауза за приемане на България и Румъния в ЕС”. Те ще бъдат запознати с добри журналистически практики и с наградата „Робер Шуман”.
Автор: Иванка Денева
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 556
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/1259-evropeyskiyat-sayuz-po-blizo-do-grazhdanite