Научни форуми

Страсти и принадлежност. Новата геометрия на скандала

Лекция на Ивайло Дичев по програмата Advanced Academia

◊ СЪБИТИЕТО

Център за академични изследвания представя

лекцията на проф. дфн Ивайло Дичев “Страсти и принадлежност. Новата геометрия на скандала” 


На 26 април от 18.00 часа
в конферентната зала на Американския център в Столична библиотека,
пл. “Славейков” 4А. 

. Лекцията е една от последните по програмата Advanced Academia, която се реализира с подкрепата на Фондация “Америка за България”, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft и Фондация Fritz Thyssen.
 
Кратка информация: Публичните скандали съпътстват модерните демокрации. Глобализацията и новите дигитални технологии промениха тяхната геометрия. Преливането на публично и частно пространство в мрежата породи нови хибридни скандали, които спокойно преминават от жълтите в сериозните медии и обратно, от образ в слово, от фейсбук в ютюб, от един континент в друг. Разпадането на моралните консенсуси стимулира задължителната поява на „всички гледни точки” към всяко събитие, съответно разрешението на дадения казус е разочароващо за всички. Тръгвайки от няколко емблематични казуса от последните години авторът ще се опита да разсъждава за това какъв е социалният и културен смисъл на тези нови ритуални изблици на възмущение.


◊ ЗА ЛЕКТОРА

Ивайло Дичев е професор по културна антропология в Софийски университет, преподава във Франция, САЩ и други държави. Защитил е докторати в Софийски университет и университета Париж 7, работи в сферата на естетиката, после се насочва към социалните науки с фокус върху въпросите на политическата култура, градската антропология и балканските идентичности. Настоящите му изследователски интереси са в областта на гражданството, миграцията и антропологията на пространството.

Последни публикации: „Граждани отвъд местата? Нови мобилности, нови граници, нови форми на обитаване”,
София, 2009; „Пространства на желанието, желания за пространство“, София, 2005; „От принадлежност към идентичност“, София, 2002.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата Advanced Academia и нейната лекционна поредица

През 2009 година, благодарение на  натрупания опит и авторитет от предишни научни инициативи, Центърът успя да осъществи свой дългогодишен стремеж. С помощта на Фондация “Америка за България” Центърът обяви програмата за индивидуални стипендии Advanced Academia, насочена към млади и утвърдени български учени от всички полета на социалните и хуманитарни науки, без ограничения в тематиката. Една година по-късно с подкрепата на Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (съюз на немски организации, подкрепящи науката) и Фондация Fritz Thyssen, стартира и международен модул, в рамките на който чуждестранни учени ще работят и провеждат семинари в София в продължение на няколко месеца всяка година.

Програмата Advanced Academia представлява уникална възможност за българските учени да извършват изследвания в собствената си страна по широк спектър от дисциплини и проблемни полета в разнокултурна и интердисциплинарна среда. Участниците могат да се посветят изцяло и да провеждат напълно свободно своите изследвания, като едновременно с това обменят и обогатяват своите идеи, хипотези и научни методи. Програмата се основава на добрите практики, прилагани в Мрежата на институтите за академични изследвания в Европа (NetIAS), а участниците се определят чрез взискателна селекция на Академичния съвет на Центъра, чиито членове са световноизвестни учени. Основните критерии са научните постижения на кандидата и качеството на предложения проект. За настоящата година от общо 180 кандидати от целия свят Академичният съвет одобри 10 български и 5 международни учени, които  предстои да се включат в програмата.

От 15 март 2011 CAS стартира поредица публични лекции на първата група стипендианти по програмата Advanced Academia. Лекциите ще се провеждат веднъж седмично – всеки вторник от 18.00 часа (с изключение на втората лекция, насрочена за 23 февруари) в конферентната зала на Американския център в Столична библиотека (American Corner, пл. “Славейков” 4А). Водещи български учени ще представят резултатите от своите изследвания, покриващи широк спектър от теми: философия на фотографията, интернет и политиката в България, новите медии, върховенството на закона, дребното предприемачество в периода на прехода и др. Лекциите са отворени не само за академичната общност, но и за всички, които се интересуват от тези теми. Приложена тук е подробната програма на поредицата, която можете да намерите и на www.cas.bg.   Център за академични изследвания София

Кои сме ние?
Център за академични изследвания София (CAS) е независима организация, чиято основна цел е подпомагането на изследователската работа в социалните и хуманитарни науки. Центърът осигурява институционална и интелектуална среда за оригинални научни дирения, междудисциплинарен обмен и професионално развитие на различни поколения учени от България и чужбина. Специално отношение получават младите и талантливи изследователи, които с подкрепата на международно утвърдените сътрудници на Центъра разширяват и задълбочават своите научни интереси и компетентност. Дългосрочната мисия на Центъра  е израстването на българската академична общност и отстояването на достойното й място в европейския и глобален свят.

От създаването си през 2000 г. Центърът е осъществил 14 мащабни международни проекта с участници от над 20 страни. Повечето от тях през първите години бяха посветени на историята и културата на Балканите и Източна Европа. Освен за академичното регионално сътрудничество и международната видимост на българската наука Центърът полага специални усилия за повишаване качеството на висшето образование в България и Югоизточна Европа.

В последните години CAS постепенно разширява географския и изследователския си обхват, като отваря врати за теми и учени отвъд границите на европейския континент. В полето на хуманитарните и социалните науки той е единствената институция в страната, която предоставя конкурентни условия за изследователски труд в международна интердисциплинарна среда и привлича чужди учени за работа в България. По този начин Центърът не само внася нови знания и актуални достижения на световната наука, но и активно вписва академичната ни общност в този по-глобален мащаб.

Автор:
Ивона Христова
Публикация:
22.04.2011 г. 22:51
Посетено:
1213
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/12207-strasti-i-prinadlezhnost-novata-geometriya-na-skandala