Научни форуми

125 години от рождението на Йордан Йовков

Национална научна конференция (Добрич - Албена)

▪ организатори Община град Добрич Исторически музей - Добрич ▪ събитието Национална научна конференция "125 години от рождението на Йордан Йовков" ▪ време и място 23–24.09.2005 Добрич - Албена ▪ програма 23.09.2005 Петък 9.00–9.30 Регистрация: Дом-паметник „Йордан Йовков” – фоайе Периодичен транспорт: Дом-паметник „Йордан Йовков” – хотел “Дружба” в КК „Албена” 9.30 Тържествено откриване Дом-паметник „Йордан Йовков” – фоайе Приветствие от Кмета на Добрич г-жа Детелина Николова Откриване Дияна Борисова – Директор на Исторически музей – Добрич 9.30–11.00 Проф. дфн Иван Сарандев – Институт по литература на БАН – София Йордан Дачев – сага за Добруджа и Йовков Йордан Дачев – публицист, член на Сдружението на писателите в Добрич . Парите и нравствеността – трайни, но неравностойни социални измерители Доц. дфн Цветан Ракьовски – Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград . Парите и „другият свят” в творчеството на Йовков Проф. дфн Милена Кирова – Софийски университет "Св. Климент Охридски" . „Светият идиот”: една типологическа аналогия в творчеството на Йовков Доц. д-р Йорданка Холевич – Софийски университет „Св. Климент Охридски” . Йовковият юг 11.00–11.30 Пресконференция 11.30–13.00 Обяд 13.00–14.15 Заседание Председател: Проф. дфн Иван Сарандев Секретар: Ст. ас. Йордан Ефтимов 13.00–13.15 Проф. д-р Славчо Иванов – Колеж към Русенски университет – Силистра Ваня Пенчева – ОУ „Св. Иван Рилски” – Варна . Нестихнал майчин вопъл, или прохождането на белетриста Йовков 13.15–13.30 Ст. ас. Йордан Ефтимов – Нов български университет – София . Йовков – поет символист 13.30–13.45 Гл. ас. д-р Евдокия Борисова – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” . Йовковите репортажи 13.45–14.00 Доц. д.пс.н. Илия Пеев – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна . Психологическа характеристика на войната като човешко преживяване в творчеството на Йордан Йовков. Поуки, изводи и уроци за съвременните мисии на Българската армия 14.00–14.15 Драгни Драгнев – поет, член на Сдружението на писателите в Добрич . Читателски страсти и философски размисли върху разказа „Балкан” 14.15–14.30 Почивка 14.30–16.00 Заседание Председател: Проф. дфн Милена Кирова Секретар: Гл. ас. д-р Евдокия Борисова 14.30–14.45 Николина Георгиева – Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив . Опозицията „свое-чуждо” в ключовата лексема „земя” от разказа на Йовков „Земляци” 14.45–15.00 Наталия Афеян – Музикална академия – Мелбърн /Австралия/ . Песента и Солвейг в Йовковия разказ „Песента на Солвейг” 15.00–15.15 Веселин Игнатов – СОУ „Димитър Талев” – Добрич . „По жицата” – по руслото на живота и над него 15.15–15.30 Доц. д-р Владимир Янев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” . /Не/възможността на нравствения прелом 15.30–15.45 Доц. д-р Ангел Тонов – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” . Езикът на жестовете в разказите на Йордан Йовков 15.45–16.00 Дискусия 16.00 Отпътуване за КК „Албена” от паркинг зад Дом-паметник „Йордан Йовков” 17.00 Регистрация и настаняване в хотел „Дружба” в КК „Албена” 20.00 Тържествена вечеря в основния ресторант на хотел „Добруджа” в КК „Албена” 24.09.2005 Събота Първа секция Червена зала на хотел „Добруджа” – КК „Албена” 09.00–10.15 Заседание Председател: Доц. дфн Цветан Ракьовски Секретар: Гл. ас. д-р Елена Гетова 9.00–9.15 Гл. ас. д-р Елена Гетова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” . Дрямката на времето /път, пътуване и време във „Вечери в Антимовския хан”/ 9.15–9.30 Ангел Дюлгеров – Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства „Еп. Константин Преславски” – Варна . Морето на „самите неща” 9.30–9.45 Ас. д-р Илиана Павлова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” . Лястовици и картечници по пътя на надеждата 9.45–10.00 Антоанета Младенова – Езикова гимназия „П. К. Яворов” – Силистра . Амбивалентността на битието според разказа „Мечтател” на Йордан Йовков 10.00–10.15 Гл. ас. Никола Бенин – Русенски университет „Ангел Кънчев” . Изразителното око в разказите на Йордан Йовков 10.15–10.30 Почивка 10.30–12.00 Заседание Председател: Доц. д-р Йорданка Холевич Секретар: Гл. ас. д-р Дани Недялкова 10.30–10.45 Д-р Ваня Колева – литературовед и фолклорист – Варна . Заклеване и проклеване в сборника „Старопланински легенди” 10.45–11.00 Гл. ас. д-р Дани Недялкова – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” . Образът на механджийката – между фолклора и литературата 11.00–11.15 Катя Кузмова-Зографова – Национален литературен музей – София . Палеобалканска анималистична символика в творчеството на Йордан Йовков 11.15–11.30 Гл. ас. Петър Хаджинаков – Филиал „Любен Каравелов” на ПУ „П. Хилендарски” – Кърджали . Анималистичният жанр в творчеството на Емилиян Станев и Йордан Йовков 11.30–11.45 Росица Василева – Езикова гимназия „П. К. Яворов” – Силистра . Жертвените фигури и двата бряста в разказа „Сенебирските братя” 11.45–12.00 Дискусия 12.00–13.00 Обяд 13.00–14.15 Заседание Председател: Доц. д-р Ангел Тонов Секретар: Гл. ас. д-р София Ангелова-Дамянова 13.00–13.15 Гл. ас. д-р София Ангелова-Дамянова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас . Кошутата и хищникът, или приключенията на един сюжет 13.15–13.30 Хон. ас. Иван Сухиванов – Бургаски свободен университет . Епиграфи в „Старопланински легенди” 13.30–13.45 Атанас Цонков – писател – Сливен . Име и родословие на хайдутина Стефан Цоцкин – прототип на Йордан Йовков в разказа „Овчарова жалба” 13.45–14.00 Доц. д-р Мильо Петров – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” . Образът на Индже в едноименния разказ на Йордан Йовков 14.00–14.15 Веселин Казанджиев – Икономически техникум – Ловеч . Измеренията на греха в разказа „Грехът на Иван Белин” на Йордан Йовков 14.15–14.30 Почивка 14.30–16.00 Заседание Председател: Доц. д.пс.н. Илия Пеев Секретар: Гл. ас. д-р Гергана Начева 14.30–14.45 Валентина Райкова – ОУ „Софроний Врачански” – Варна . Йовков и Багряна – житейско и литературно приятелство 14.45–15.00 Васил Ранов и Кристиела Симеонова – Добрич . Кратки размисли за великите майстори на разказа от XIX и XX вeк Антон Чехов, Йордан Йовков и Реймънд Карвър 15.00–15.15 Диана Семова – Професионална гимназия по туризъм „Иван Марангозов” – Априлци . Патриотичната култура от Йовков през Андрич до Казандзакис 15.15–15.30 Гл. ас. д-р Гергана Начева – Бургаски свободен университет . Творчеството на Йордан Йовков и балканските литературни диалози 15.30–15.45 Ас. Елица Дубарова – Бургаски свободен университет . Сказът при Йовков и Новалис – философия на самоусъвършенстването 15.45–16.00 Дискусия Втора секция Зала „Пасифик” на хотел „Добруджа” – КК „Албена” 09.00–10.15 Заседание Председател: Доц. д-р Владимир Янев Секретар: Драгомил Георгиев 9.00–9.15 Ванушка Димитрова – Езикова гимназия "П. К. Яворов" – Силистра . По пътищата на Йовковите разкази – символика на пътя и пътуването в цикъла "Песента на колелетата" 9.15–9.30 Галина Димитрова – студент по славянска филология в СУ "Св. Климент Охридски" . Религиозният синтез в "Песента на колелетата" и проявленията на вярата 9.30–9.45 Маринела Паскалева – Исторически музей – Добрич . За дъщерята, песента и каруците 9.45–10.00 Драгомил Георгиев – Езикова гимназия „Гео Милев” – Добрич . „Песента на колелетата” – разказ за пътя, истината и живота 10.00–10.15 Гл. ас. д-р Румяна Лебедова – Колеж към Русенски университет – Силистра . Генеративните възможности на Йовковия текст 10.15–10.30 Почивка 10.30–12.00 Заседание Председател: Гл. ас. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева Секретар: Гл. ас. Валентина Попова 10.30–10.45 Гл. ас. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” . „Вълкадин говори с бога”, или напускането на историята 10.45–11.00 Радка Пенчева – Къща музей „Емилиян Станев” – Велико Търново . За два библейски образа в българската литература 11.00–11.15 Гл. ас. Валентина Попова – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” . Акценти от християнската аксеология в Йовковите разкази 11.15–11.30 Ваня Игнатова – Езикова гимназия „П. К. Яворов” – Силистра . Евангелистът Йовков 11.30–11.45 Илка Димитрова – СОУ „Гео Милев” – Варна . Името-енигма в Йовковия разказ 11.45–12.00 Дискусия 12.00–13.00 Обяд 13.00–14.15 Заседание Председател: Проф. Михаил Неделчев Секретар: Гл. ас. д-р Мая Горчева 13.00–13.15 Лора Шумкова – Нов български университет – София . Невъзможни жени: „Ана Дюлгерова”, „Поручик Бенц”, „Обикновен човек” 13.15–13.30 Валентина Райкова – ОУ „Софроний Врачански” – Варна . Йордан Йовков на сцената на Варненския театър 1930–2005 г. 13.30–13.45 Проф. Михаил Неделчев – Нов български университет – София . „Приключенията на Гороломов” като политически роман 13.45–14.00 Гл. ас. д-р Мая Горчева – Филиал „Любен Каравелов” на ПУ „П. Хилендарски” – Кърджали Д-р Кремена Митева – Исторически музей – Добрич . Незавършените приключения на Гороломов: текстологически аспекти 14.00–14.15 Петър Михайлов – магистър филолог – София . Сюжетирането на Йовков, или Йордан Йовков като литературен герой в един роман 14.15–14.30 Почивка 14.30–15.45 Заседание Председател: Д-р Огняна Георгиева-Тенева Секретар: Нина Делчева 14.30–14.45 Д-р Огняна Георгиева-Тенева – сп. „Български език и литература” – София . Йовков и литературнообразователният канон 14.45–15.00 Малина Тонова – Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново . Обучението по литература в 12. клас и творчеството на Йордан Йовков 15.00–15.15 Нина Делчева – Регионален инспекторат по образование – Кърджали . Преименуване на училище на името на Йовков 15.15–15.30 Константин Младенов – литературен критик – София . Отражение на Йовковата поетика в съвременната българска литература 15.30–15.45 Дискусия
Автор: Кремена Митева
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 1588
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/1214-125-godini-ot-rozhdenieto-na-yordan-yovkov