Научни форуми

Силата на духа: Стефан Гечев и Алберт Гечев в българското литературно и културно пространство

Покана за участие в кръгла маса

◊ СЪБИТИЕТО
От баща си имам малко спомени.
Той трябва да се разбира в епохата си...
Но, общо взето, е бил за нашия хубав, здрав реализъм.
Аз съм за хубав, здрав, модерен реализъм.

   Стефан Гечев

 
Община Русе
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Катедра “Български език, литература и изкуство”
НЦФЛЛ “Св. Димитър Басарбовски”
Регионален исторически музей - Русе
Регионална библиотека “Любен Каравелов” – Русе
Институт за литература към БАН – София
Дружество на писателите – Русе, СУБ - Русе

във връзка
със 100 години от рождението на Стефан Гечев

ви канят
на

Кръгла маса на тема
“Силата на духа: Стефан Гечев и Алберт Гечев в българското литературно и културно пространство”


На 11 май 2011 г. от 14.00 ч. в зала 2. 101 на РУ “Ангел Кънчев”◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Скъпи колеги, приятели и съмишленици, през 2006 г. в РУ “Ангел Кънчев” се проведе научната конференция с международно участие “Стефан Гечев – отвъд традицията”.

През 2007 г. издадохме едноименния сборник, който включи докладите на 17 автори, чиито текстове интерпретираха поезията, прозата, драматургията, есеистиката, преводачеството и личността на
Стефан Гечев.

Най-сърдечно благодарим на всички, които участваха в тези наши проекти и се надяваме и на бъдещо успешно и ползотворно сътрудничество.


Настоящата кръгла маса има за цел да задълбочи и разшири търсенията ни, затова инициираме разговор, свързан с емоционалната и творческа връзка между баща и син – литературния критик Алберт Гечев (1881-1915), творил в началото на ХХ век, и Стефан Гечев (1911-2000) – забележителна творческа личност на новия век.

• Заявки за участие изпращайте до доц. д-р Руси Русев на e-mail: rusev_rd@abv.bg и до д-р Мира Душкова на e-mail: mira.dushkova@abv.bg

• Краен срок за получаване на заявките: 20 април 2011 г.

Автор:
Организаторите
Публикация:
05.04.2011 г. 23:43
Посетено:
2046
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/12105-silata-na-duha-stefan-gechev-i-albert-gechev-v-balgarskoto-literaturno-i-kulturno-prostranstvo