Научни форуми

Семинар "Културните и творческите индустрии – кои са те и как се финансират в България"

Покана за участие в семинар и дискусия


◊ СЪБИТИЕТО

Гьоте-Институт София и Обсерватория по икономика на културата организират съвместно семинар на тема „Културните и творческите индустрии – кои са те и как се финансират в България”.

Семинарът ще се проведе на 7 април 2011 г., четвъртък, от 9 до 14:30 ч. в сградата на Гьоте-Институт София.

С него ще се постави началото на поредица от мероприятия, занимаващи се с различни аспекти на темата за културните и творческите индустрии в България.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Развитието на културните и творческите (креативните) индустрии е въпрос, който получава все по-голяма актуалност в целия ЕС. За съжаление в България темата звучи все още сравнително екзотично. Причините за нарастващия интерес към нея обаче са много – ето в обобщение някои от тях:

· Културните и творческите индустрии представляват самостоятелен сектор на икономиката, с огромен потенциал за растеж и възможност за създаване на нови работни места, особено във важната категория на малките и средни предприятия.

· Още преди началото на финансовата криза приходите от културните и творческите индустрии в ЕС са по-големи от тези на сектора автомобилостроене, като допринасят с 2,6% от БВП на ЕС.

·  Културните и творческите индустрии играят важна роля за налагането на благоприятен за иновациите климат и спомагат за по-нататъшното развитие на ИКТ.

· Културните и творческите индустрии имат важни социални и културни ефекти, вкл. заетост, насърчаване на креативността, подпомагане на културното многообразие.

· Културните и творческите индустрии включват и възможности за алтернативен и културен туризъм – сфера, изключително важна и с голям потенциал за България.

· Като цяло, те ще са важен двигател за постигане на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж съгласно Стратегията Европа 2020.

· Структурните фондове на ЕС вече са осъзнати като шанс за насърчаването на културните и творческите индустрии, особено във времена на ограничени национални бюджети. За програмния период 2007-2013 г. в подкрепа на културни проекти са предоставени 6,5 млрд. евро от Програма Култура и от Структурните фондове на ЕС.

· Известни световни центрове като Берлин, Барселона и т.н. отдавна градят имиджа и икономиката си именно върху потенциала на културните и творческите индустрии.

По време на семинара ще бъде разяснена актуалността на темата и ще бъдат засегнати въпроси като: Зелената книга на Европейската комисия за потенциала на културните и креативни индустрии; картографиране на културните и творческите индустрии в София и в страната; инструменти за държавно финансиране и подпомагане на тези индустрии; различни инициативи за подпомагане на стартиращи фирми и млади предприемачи в сектора; идеи за алтернативно финансиране в бъдеще.

За участие са поканени както представители на компетентни държавни институции, така и представители на различните културни и творчески индустрии в България.

Ще анализираме възможностите за подпомагане на културните и творческите индустрии с европейски средства, които не са достатъчно популярни в България и ще потърсим отговор на следните въпроси:

· В какво отношение те биха могли да се възползват от помощта по съответната програма – например консултантски и информационни услуги; специализирани обучения или стажове; изграждане и участие в мрежи, например в иновационни мрежи или мрежи от представителни организации; помощ за стартиращи малки и микро предприятия; участие в бизнес инкубатори; реализиране на културни и/или иновативни проекти и т.н.;

· Какви схеми или мерки са предвидени в индикативните годишни работни програми за 2011 г., от които те биха могли да се възползват;

· Какви са изгледите и възможностите за включване на интересите на културните и творческите индустрии в програмирането на помощта за периода 2014-2020 г., имайки предвид техния потенциал, описан по-горе.

В допълнение, от страна на организаторите ще бъдат представени добри практики по проекти от други държави-членки на ЕС, подпомагащи културните и творческите индустрии и финансирани със средства от ЕС.

Моля да потвърдите Вашето участие в срок до 5 април 2011 г., вторник, на електронна поща info@culturaleconomics.bg.Автор: Организаторите
04.04.2011 г. 15:17
Посетено: 1357
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/12088-seminar-kulturnite-i-tvorcheskite-industrii-koi-sa-te-i-kak-se-finansirat-v-balgariya