Научни форуми

Християнството в Египет и Синай

Международна научна конференция в Шуменския университет

▪ време и място 22 октомври 2005 г. гр. Шумен ▪ организатори Катедра по теология на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" ▪ условия за участие Няма ограничения за хронологическия и тематическия избор на темите от църковната история, догматиката, литургиката, агиографията, историята на монашеството, ересите, църковното изкуство, палеославистиката и пр. Материалите в обем 10-15 страници ще бъдат публиковани в сборник, а по възможност и в интернет. Няма такса за правоучастие, но ще има коктейл и при желание на участниците - безплатно посещение на 23 октомври на близките старобългарски столици Плиска и Преслав (ІХ-Х в.). Участниците сами заплащат стойността на пътуването и нощувките си. Моля до 1 август 2005 г. изпращайте резюмета на своите доклади до 200 думи и кратки автобиографии (CVs) по пощата или по имейл на адрес: Архимандрит доц. Павел Стефанов Катедра по теология, ст. 301 Шуменски университет ул. Университетска 115 9712 Шумен България тел.: ++359 54 830495 факс: ++359 54 830371 ел. поща: vladimir@shu-bg.net
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 619
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/1071-hristiyanstvoto-v-egipet-i-sinay