Научни форуми

Международна работна среща по въпросите на свободния театър

В рамките на фестивал „Малък сезон” 2010, ТР „Сфумато”

◊ СЪБИТИЕТО

Свободният театър – гарант за работеща културна стратегия

Международна работна среща по въпросите на свободния театър


Организатори: АСТ – Асоциация за свободен театър и ТР “Сфумато”

В рамките на фестивал „Малък сезон” 2010, ТР „Сфумато”, София


◊ ТЕМАТИЧНИ НАСОКИ

Първи ден (04.07.2010)


• Що е свободен театър? – функции, мисия, отношение към културните политики и процеси на една страна
• Мястото на театъра и сценичните изкуства във времето на неолибералните политики на оттегляне на държавата от социалната и културна сфери
• Наличието на регионални стратегии като решение по посока на децентрализацията и разнообразието
• Алтернативен административен и артистичен модел на свободния театър – гъвкавост, възможност за бърз отговор на актуални явления и процеси
• Примери от предприети стъпки и последващо развитие на този сектор в други страни
• Ролята на законодателството и наличието на ясна културна стратегия, подкрепена от държавата

Втори ден (05.07.2010)

• Културна политика през последните 20 години – задаване спецификата на локалния контекст
• Ефективни стратегии за преодоляване на централизацията и държавния монопол в сферата на сценичните изкуства и театъра
• Статут на артиста на свободна практика в България – законодателство
• Инструменти за финансиране на независими проекти – регулярни и ясно регламентирани отделни държавни и общински сесии за финансиране с определени бюджети. Алтернативни източници на финансиране (възможност за частни и корпоративни инвестиции в тази сфера – закон за меценатството)
• Заплащане на артиста на свободна практика
• Държавна стратегия за насърчаване развитието на независимите артисти и театрални групи в страната
• Разпространение и мобилност – културни политики за динамизиране и отваряне на локалния контекст към общоевропейския и световен театрален контекст
• Примери на добра практика в локалния контекст – възможни ефективни стратегии


◊ ПРОГРАМАТА

Първи ден (04.07.2010)
продължителност: 4 астрономически часа

Свободният театър – модел на бъдещето

Свободният театър като необходима практика в съвременния европейски културен контекст

Откриване на работната среща – Маргарита Младенова (директор на ТР „Сфумато” и фестивал „Малък сезон”)

Въведение – представяне на АСТ и представяне на първия лектор – модератори


Гледни точки към свободната сцена

. Александър Опиц
Що е свободен театър? Неговото развитие в Германия. Значението му за културния живот в една съвременна европейска държава

. Митко Тодоров
Министерство на културата и независимата сцена в страната

. Христо Мутафчиев
САБ и легалният статут на артиста на свободна практика

. Валерия Вълчева и Марий Росен
Снежина Петрова

. 36 маймуни
По действителен случай
Театрална компания “Момо”
Брейн Стор Проджект
Галина Борисова
Ани Васева
Виолета Витанова и Станислав Генадиев
Анита Бранкова
Мирослав Йорданов
Албена Георгиева и Стилиян Петров
B+
АСТИ – Асоциация за свободни театрални инициативи
Веселка Кунчева
Театър А
Театър ММ
Театър “Никои”

Кафе пауза

Свободна дискусия


Възможности пред свободния театър

. Александър Опиц, Митко Тодоров, Христо Мутафчиев
Обсъждане обективните предпоставки за насърчаване на свободни проекти в областта на изпълнителските изкуства

. Виолета Дечева
Свободният театър в българския контекст

. Цветелина Йосифова
Театралното време: от падането на Берлинската стена до днес. Как да прочетем собствения си опит?

Обобщение на работната сесия - модератори

. Лиляна Байлова
Уебсайт Scenata.info – презентация на проектВтори ден (05.07.2010),
продължителност: 4 астрономически часа

Българската свободна сцена – видима и възможна
Стратегии за развитие, финансиране и разпространение на свободния театър в България

Въведение – представяне на АСТ и представяне на първия лектор – модератори


Законодателство

. Золтан Имели
Значението на доброто законодателство за развитието на свободния театър. Унгарският закон – разработка, приемане, прилагане, резултати.

. Митко Тодоров/Красимира Филипова
Планираните стъпки за създаване на Закон за театъра и за промени в настоящия Закон за меценатството

. Христо Мутафчиев
САБ и позицията му във връзка с театралния закон

. Александър Опиц
Възможности за експертна европейска консултация по въпросите на театралното законодателство

. доц. Биляна Томова
Пазарни и непазарни дефекти в областта на сценичните изкуства

. Диана Андреева
Финансиране на сценичните изкуства

. Даниел Калчев
Фонд “Култура” като инструмент за насърчаване на свободните инициативи

. Юрий Вълковски
Позитивни стратегии за пълноценно финансиране на независими проекти

Кафе пауза


Пространства

. The Fridge
Предизвикателствата пред свободното пространство

. Живко Желязков / Атанас Маев
Дерида денс център – независим център за съвременен танц

. Маргарита Младенова / Иван Добчев
Сфумато – Един независим  държавен театър

. Кремена Димитрова
Експерименталната съвместна програма „Вечери на свободния театър” като възможен модел за сътрудничество

. Калина Вагенщайн
Разпространение на независими продукции

. Анастас Попдимитров
Възможности за сътрудничество на независими продукции с извънстолични театри

Обща дискусия
Свободен разговор на представители на независимия сектор с присъстващите експерти


Обобщение на основните насоки, извлечени от дискусиите през двата дни - модератори

Автор: Рада Баларева
03.07.2010 г. 18:33
Посетено: 1421
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/10405-mezhdunarodna-rabotna-sreshta-po-vaprosite-na-svobodniya-teatar