Научни форуми

Конференция "Перспективи пред социалната теория и критика"

18.06.2010 г., СУ "Св. Климент Охридски"


◊ СЪБИТИЕТО

Перспективи пред социалната теория и критика

18.06.2010 г., 68 аудитория (Нова лекторска зала)

Проект в две части:
І част - Кръгла маса с участието на преподаватели, експерти в областта на философията и социалните науки.
. С участието на: доц. д-р Х. Паницидис, доц. д-р Силвия Минева, доц. д-р Мария Димитрова, доц. д-р Александър Гънгов, доц. д-р Владимир Стойчев, доц. д-р Петя Kабакчиева.

Предвижда се кръглата маса да протече на два етапа:
Първи етап: реализира се на самата среща, където ще бъде представено експертното мнение на водещи в областта си специалисти от утвърдени университети и научни институти.

Втори етап:
отразяване на изложените мнения чрез медии, ангажирани с популяризирането на културни, научни и обществени проблеми (LiterNet, сп. „Ново време”, БНР, в-к „Култура”, www.litclub.bg; сп. „Литература + Култура” ).

ІІ част - Представяне на доклади на докторанти от СУ
Докладите ще са свързани с темата на кръглата маса: „Перспективи пред социалната теория и критика”. Ще се представят определен брой доклади, с цел да се сформира работна група и всеки доклад да се обсъди детайлно от всички участници, като се извадят съответните изводи.
. С участието на: Вера Стаевска (Социология), Поли Муканова (БИН), Борис Попиванов (Политология), Боряна Ангелова (Философия), Ангел Николов (История на философията), Борис Борисов (История на философията) 
 
След конференцията докладите и резултатите от дискусиите ще бъдат публикувани в сп. „Ново Време”, за да получат по-широк обществен отзвук.

Предвижда се събитието да бъде проведено на 18.06.2010 г. в 68 аудитория (Нова лекторска зала)

. Организатори: доц. д-р Хараламби Паницидис и докторант Ангел Николов.


◊ ПРОГРАМАТА

18.06.2010 г.

Начало на кръглата маса: 10.00 ч.
. Откриване на кръглата маса от доц. Х. Паницидис
. Представяне на участниците
. Дискусия

Начало на докторантската конференция: 13.30 ч.
. Откриване на конференцията от доц. Х. Паницидис
. Представяне на участниците

13.45: Борис Попиванов (Политология); "Европа след Лисабон: За потребността от теория на европейското политическо участие"

14.15: Вера Стаевска (Социология),”Перспективи пред изследователската методология и критика в социологията”

14.45: Ангел Николов (История на философията) „Футуристичната социална критика при К. Маркс и Д. Бел”

15.15: Поли Муканова (БИН), „Формирането на публиките и институциите на публичността. Българският случай”

15.45: Боряна Ангелова (Философия), ”Какво ще правим след края на оргията?! (Франкфуртска школа - Жан Бодрияр)”

16.15 Борис Борисов (История на философията), „Критика на постмодерното общество”
 Автор: Поли Муканова
13.06.2010 г. 22:05
Посетено: 1187
Етикети: Конференция
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/10258-konferentsiya-perspektivi-pred-sotsialnata-teoriya-i-kritika