Издания / премиери

Излезе от печат кн. 1, 2010 на списание "Философски алтернативи"

Основни акценти в съдържанието

◊ СЪБИТИЕТО

Излезе от печат кн. 1, 2010 на списание “Философски алтернативи”
.

Основни акценти в съдържанието:

Основните тематични блокове в този брой са посветени на един от най-коментираните и днес класици на философията –
Имануел Кант. Неговите понятия и метапонятия, идеите му за познанието, разума, способностите, метафизиката са компетентно анализирани от известния френски философ Жил Дельоз и от съвременни млади български философи (Хр. Стоев, В. Любенова, Д. Дамянова, Ст. Димитров, К. Енчев). Философията, изкушавана днес от разнообразни социално-приложни, прагматични проекти, тук говори на своя чист, класически език, издигайки се високо над шумната и често празна бъбривост на съвременния духовен “битпазар”.

Сред непреходните понятия на времето са представени и тези на рано напусналите ни талантливи български философи Сава Петров, Росен Стъпов, Недялка Михова. Техните идеи и трудове са представени като солидна база, върху която днес развиват и обновяват философията техните млади следовници. Безсмъртието на духа и духовността е илюстрирано и от статията, посветена на идеите и паметта на Уилям Джеймс.

Нонка Богомилова


◊ В БРОЯ

Философски алтернативи, 1/2010
Съдържание

Метафизика на способността

. Жил Дельоз – Критическата философия на Кант: учението за способностите 
. Стефан Димитров – Хетерономията на съвест и разум у човека
. Десислава Дамянова – Метафизика на способността (умението) vs. аналитика на живеенето
. Росен Стъпов – Идеализационно-фалибилистката стратегия в познанието и трансцендентализмът

... или способност за метафизика

. Христо Стоев – Метапонятията в “Критика на чистия разум”
. Вера Любенова – Трансценденталната дедукция в първото издание на “Критика на чистия разум” на Кант 
. Кристиян Енчев – Способ(ност) за метафизика?

Математика и екзистенция

. Михаил Бушев – Непознатият Волфганг Паули 
. Ясен Андреев – Оскар Бекер: математическата екзистенция във феноменологичен контекст

(Не)преходни понятия на времето

. Сава Петров – Опасността да хванеш природата в противоречие
.
Радосвет Коларов – Трансмодалната идея
. Евелина Варджийска – Иновативност и продуктивност на трансформацията на понятията
. Филип Филипов – Метафорите за съзнанието
. Недялка Михова – Разговор за диалектиката

100 години от смъртта на Уилям Джеймс

. Веселин Петров – Философските схващания на Уилям Джеймс

Философски форуми

Представяне на кн. 1-6/2009 та списание “Философски алтернативи”: основни акценти

Автор:
13.05.2010 г. 14:45
Посетено: 1494
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/9936-izleze-ot-pechat-kn-1-2010-na-spisanie-filosofski-alternativi