Издания / премиери

Премиера на "Исторически аспекти на релацията "Актьор - Драматург" от Мая Кисьова

В рамките на Друмеви театрални празници, Шумен, 2010

Премиера на "Исторически аспекти на релацията "Актьор - Драматург" от Мая Кисьова


◊ СЪБИТИЕТО

Премиера на монографията "Исторически аспекти на релацията "Актьор - Драматург" от
Мая Кисьова, изд. "Изток-Запад"


На 13 май 2010 г., 14.00 ч.
в ДКТ "Васил Друмев" - Шумен,
 
В рамките на 19-тото издание на
Международен фестивал "Друмеви театрални празници "Нова българска драма" 2010.


◊ ЗА КНИГАТА

Подобно изследване се прави за пръв път в България. То осветява релацията „актьор-драматург“ от гледна точка на сходния творчески генезис, открит в предтеатралния тракийски космогоничен цикъл, митологическата, игровата, езикова, психологическа и физическа области. Разглежда двете позиции като знакови и в отражение една спрямо друга.

В близък план е разгледано явлението „актьор-драматург“, както и процесът на диференциране на двете начала. Посочени са основните модели на релацията от гледната точка на режисьора. Актуализирани са взаимните изисквания чрез три типа анкети, в които участват водещи български и някои чужди драматурзи, актьори и актьори-драматурзи. От позицията на разглежданата релация са фиксирани базисни прилики и отлики между театъра на Изтока и Запада, между театъра и киното. Разработената тема действа асоциативно на реципиента – валенциите й са отворени към конкретния му опит. В периода after – postmodernism, който започва да реанимира и преосмисля понятието „автор“.

Автор:
Публикация:
09.05.2010 г. 15:30
Посетено:
1161
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/9899-premiera-na-istoricheski-aspekti-na-relatsiyata-aktyor-dramaturg-ot-maya-kisyova