Издания / премиери

Премиера на "Кръгът "Стрелец" и идеята за родното" от Иван Христов

Родното през оптиката на модерната хуманитарна наука

Премиера на "Кръгът "Стрелец" и идеята за родното" от Иван Христов


◊ СЪБИТИЕТО

Издателство "
КаринаМ" има удоволствието да ви покани на

премиерата на книгата на Иван Христов "
Кръгът "Стрелец" и идеята за родното"

На 26.03.2010, петък, от 18.00 часа
в книжарница-кафене-галерия "Кръг +", ул. "Будапеща" № 5.

. Книгата ще представят Елка Трайкова, Митко Новков и Камелия Спасова.
. Модератор на вечерта ще бъде издателят
Мариана Тодорова.

Вход свободен. Заповядайте!


◊ ЗА АВТОРА

Иван Христов е роден през 1978 г. в гр. Борово. През 1996 г. завършва Националната Априловска гимназия в гр. Габрово, специалност "Култура, естетика, изкуствознание". През 2002 г. завършва българска филология в СУ "Св. Климент Охридски". 2001 г. – получава първа награда за поезия от Национален студентски литературен конкурс – Шумен 2001; 2002 г. – неговата първа стихосбирка "Сбогом, деветнайсти век" получава наградата за поетичен дебют в Националния конкурс "Южна пролет"; 2004 г. – излиза втората му стихосбирка "Бдин" (ИК "Жанет-45"), за която през 2006 г. получава Националната литературна награда "Светлоструй". 2008 г. Иван Христов защитава докторат в секцията по съвременна българска литература в Институт за литература към БАН, а през 2009 г. получава първа награда от поетичен маратон в рамките на фестивала "Пролетта на Горан", Хърватия. Стихове на Иван Христов са превеждани и публикувани на над осем езика. През 2010 г. излиза неговата трета книга - монографичното изследване "Кръгът "Стрелец" и идеята на родното", издадена с конкурс на Национален фонд култура към Министерство на културата. Член е на Сдружение на българските писатели.


◊ ЗА КНИГАТА

Настоящото изследване има пионерски характер и запълва празнина в интерпретирането на литературното ни наследство. Иван Христов чете разноречивата естетика и поетика на кръга „Стрелец“ през проблема за родното, който, от една страна, е възлов за идеологията на кръга, а от друга страна, е извънредно актуален понастоящем с оглед на социополитическата и социокултурната ситуация, в която се намираме, както и с оглед на особения акцент върху „родното“, поставен от българския постмодернизъм. Разкривайки глобалисткия проект на кръга „Стрелец“ за практически възможния синтез между „родното“ и „чуждото“, между „източното“ и „западното“, Иван Христов дава отговор на редица наболели културологични въпроси от нашето настояще.
Цветанка Атанасова


В осмислянето на този в същността си разноезичен и амбивалентен проект Иван Христов не се ограничава само с литературоведския анализ. Неговият подход е успешно работещ интердисциплинарен синтез между фолклористика, философия, културна антропология, социология, чрез който, последователно разплитайки литературноисторическия сюжет, книгата представя проблема за родното през оптиката на модерната хуманитарна наука.
Елка Трайкова


Иван Христов не само разглежда феноменологично кръга „Стрелец“ и възникващите в неговия контекст концепции, естетически принципи и полемики, както и неговата ключова и свързана с родното проблематика, а от една страна, извежда този проект в общия контекст на българската култура и формиращите я проблеми и ситуации през ХІХ и ХХ век, и от друга – внимателно и последователно анализира свързаните с визията за родното и неговата културна мисия философски идеи, оказали влияние върху идейната и естетическата парадигма на кръга „Стрелец“.
Едвин Сугарев


Книгата „Кръгът „Стрелец“ и идеята за родното“ представлява едно наистина задълбочено, подробно, изключително добросъвестно и систематично изследване на проблематика, която е колкото традиционно позната, толкова и традиционно заобикаляна в сложността си – в своята многопластова обвързаност с други литературни периоди, явления и проблеми.
Елка Димитрова

Автор:
Издателство "Карина М"
Публикация:
19.03.2010 г. 16:08
Посетено:
1307
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/9558-premiera-na-kragat-strelets-i-ideyata-za-rodnoto-ot-ivan-hristov