Издания / премиери

Сафо и Катул на български

Сафо, "100+1 фрагмента", и Катул, "Стихотворения"

Сафо и Катул на български


◊ СЪБИТИЕТО

Сафо и Катул на български

Сто и един фрагмента от Сафо и цялото запазено творчество на Катул са вече на разположение на българските читатели. Книгите са на издателство “
Стигмати” и са в превод на Яна Букова.


◊ КНИГИТЕ
 
Сафо от Лесбос е поетесата от древността, чието име не е възможно някой да не е чувал, за чийто живот обикновено смятаме, че можем по нещо да кажем, и за чиято личност всъщност нищо не е известно със сигурност. Поезията й е достигнала до нас разпокъсана от времето (само едно нейно стихотворение е запазено в цялост), митове, клишета и най-обикновени клюки са се наслагвали върху името й през вековете (кратката биографична бележка за нея в един папирусен свитък от ІІІ в. сл.Хр. например повече напомня извадка от жълт вестник, отколкото исторически извор). Но едно може да се твърди със сигурност: жената от Лесбос, чийто образ жителите на острова са сложили в знак на почит върху монетите си, чийто стихове са се пренасяли от уста на уста в цяла Гърция, която
Аристотел нарежда сред мъдреците, а Платон нарича “прекрасна”, е била наистина надарена с огромен талант. Сред стоте фрагмента в изданието са включени както няколкото на брой съществуващи големи откъса от почти изцяло съхранени стихотворения, така и двустишия и тристишия, а често дори и отделни фрази, които въпреки своята откъслечност пазят динамиката, внушението и магията на това, което можем да наречем само с една-единствена дума: поезия. Към тях е прибавено и последното, съвсем наскоро открито – едва през 2005-та година – стихотворение на Сафо, разчетено върху папирусни късове, намерени случайно в корема на една мумия в Кьолнския университет.  

Римлянинът Катул, живял през І в. пр.Хр. и починал едва на тридесетгодишна възраст, е от онези родени под щастлива звезда поети, които успяват да останат завинаги млади във времето. Страстен, ироничен, нападателен, безкомпромисен, скандален, поезията му с лекота прескача от високата лирика в сатирата и пародията, от литературната изисканост в непосредствеността на всекидневната реч или откровената нецензурност. Мотиви от стиховете му са били разработвани и подражавани както от наследниците му в римската поезия, така и от почти всяко поколение европейски поети от Ренесанса насам. Сред запазените 116 негови стихотворения има сатири и нападки срещу бездарни писатели и съперници в любовта, срещу неморални политици (сред които без никакъв страх е поставен и Цезар) и всевъзможни мошеници, разкази за пътувания и шеги към приятели. Но най-прочутите му стихове остават тези, които образуват любовния цикъл, посветен на Лесбия, една жена с рядка красота и независим характер, в която е дълго и мъчително влюбен и която нарича с това име в поезията си от почит към Сафо. И може би съвсем неслучайно впоследствие родният му град Верона ще бъде избран да стане и сцената на най-прочутата любовна история в литературата.


________________________

. Сафо, “100+1 фрагмента”, предговор и превод от старогръцки
Яна Букова, редактор Цвета Цанева, художник Яна Левиева, ИК “Стигмати”, 2009.

. Катул, “Стихотворения”, предговор и превод от латински Яна Букова, редактор Цвета Цанева, художник Яна Левиева, ИК “Стигмати”, 2009
.
Автор: ИК "Стигмати"
13.02.2010 г. 22:34
Посетено: 1909
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/9351-safo-i-katul-na-balgarski