Издания / премиери

Списание "Философски алтернативи", кн. 6/2009

Как се прави философско списание у нас

◊ СЪБИТИЕТО

Излезе от печат кн. 6/2009 на списание “Философски алтернативи”

Основен акцент в този брой е материалът, посветен на “кръглата маса” на тема “80 години специализиран философски печат в България. Как се прави философско списание у нас”, организирана от списание “Философски алтернативи” и специалност “Философия” на СУ. Материалът отразява близо тричасовата дискусия между присъствалите на “кръглата маса” главни редактори: доц. д-р 
Анна Кръстева (“Southeastern Europe”), ст.н.с. II ст. д-р Веселин Петров (”Balkan Journal of Philosophy”), доц. д-р Евлоги Данков (”Любомъдрие”), доц. д-р Иван Върбанов (”Диалог”), проф. дфн Иван Стефанов (”Философска мисъл”), доц. д-р Кирил Шопов (”Философски форум”), доц. д-р Лазар Копринаров (”Nota Bene”), доц. д-р Миглена Николчина (“Алтера Академика”), ст.н.с. II ст. дфн Нонка Богомилова (”Философски алтернативи”). Във фокуса на дискусията са проблемите: за собственото място и роля на отделните печатни органи сред останалите специализирани списания и в националната философска култура като цяло; за преимуществата и проблемите на широкопрофилните и специализираните философски издания като форуми за среща на автори от различни области на социалното и хуманитарното знание; за идейните платформи на тези издания, споделящи днес ценностите на многообразието; за тяхната отвореност към актуалните социокултурни процеси и явления, или придържането им към специализирана академична тематика; за либерален режим на достъп на автори от различни области на хуманитаристиката или за строго философски “филтър”; за мисията на тези издания – образователна, оценъчна, академична, критична.

В другите рубрики в този брой основните акценти са поставени върху: 1) философските проблеми на човека, морала и религията - така, както ги разбират автори и “герои” от различни времена и традиции: Сократ,
Маркиз дьо Сад, Карл Шмит, Хари Франкфърт; 2) върху  самоосмислянето на философията – така, както го разбират: един от класиците на българския философски архив (Иван Георгов), от една страна, и двама съвременни млади български философи  - от друга; 3) взаимодействието между Източната философия и поезията в хайку - кратката форма на поетичната красота и мъдрост, която Ролан Барт обича най-много.

През изминалата 2009 г. издателската ни стратегия получи висока оценка – списание “Философски алтернативи” бе прието за индексиране от авторитетната американска индексираща институция “The Philosopher’s Index”. С това активното му присъствие на международната сцена, продължило през 2006 г. и с регулярното му рефериране в онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа, базирана във Франкфурт, Германия, се разшири и затвърди. Използвам случая да благодаря на нашите автори и читатели за приноса им към този солиден успех!

Нонка Богомилова, главен редактор


◊ В БРОЯ

Списание “Философски алтернативи” кн. 6/2009. Съдържание:

Как се прави философско списание у нас

. Кръгла маса “80 години специализиран философски печат в България”

Философски проблеми на човека

. Хари Г. Франкфърт – Свободата на волята и понятието за личност (превод от английски Христо П. Тодоров)
. Христо П. Тодоров -  Хари Франкфърт за свободата на волята
. Силвия Борисова (дебют) - Понятието за естетическо съзнание

Етоси

. Бисера Колева – Проблемът за изворите и интерпретацията на Сократовата морална философия
. Николай Турлаков – Философски бележки за нихилизма (2-ра част)
. Николай Неделчев (дебют) - Маркиз дьо Сад и другата страна на Просвещението

Религия и социум

. Готфрид Кюнцлен – Функционалисткият подход към религията – граници и опасности
. Владимир Раденков – Репрезентация v/s есхатология; един поглед към теолога Карл Шмит

Философията – поглед към себе си

. Стефан Димитров – Философия и практика
. Христо Гьошев – Рорти за философската революция
. Атанас Григоров - Информацията и нейният адресат

Философски архив

. Иван Георгов – Средновековната философия
. Атанас Стаматов – Към историята на философската медиевистика в България
. Жана Янева – Учебникът по логика на Константин Бранкович (2-ра част)

Източна философия и поезия

. Лазар Копринаров – Ролан Барт: кратката форма, която предпочитам най-много
. Антоанета Николова – Хайку и далекоизточното разбиране за Аз-а
. Нина Мирева – След думите. Продължение и многопосочност на смисъла
. Зорница Харизанова – Някои философски и естетически подходи в традиционното японско хайку
. Катя Христова – Езикът на Екзюпери: Дзен-философия и поезия
. Петър Чухов – Между водопада и морето от сълзи

Философски форуми

. Цена Желязкова - Международна конференция по онтология
. Бисера Колева – Шеста национална конференция по етика
.
Нонка Богомилова – Първи брой на англоезичното философско списание “Balkan Journal of Philosophy”
. Николай Обрешков - Philosophical and Technological Problems
За религията в Япония

Автор:
25.01.2010 г. 15:29
Посетено: 1879
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/9230-spisanie-filosofski-alternativi-kn-6-2009