Издания / премиери

Излезе от печат кн. 5/2009 на списание "Философски алтернативи"

Критически подходи към проблема за сигурността

◊ АКЦЕНТИТЕ В БРОЯ

Настоящият тематичен брой на сп. Философски алтернативи", „Критически подходи към проблема за сигурността”, превърнал се във форум на автори от няколко европейски държави, дава своя принос към критическото разглеждане на проблема и се опитва да мисли над начините, по които биваме управлявани и подчинявани в името на нашата сигурност, за начините, по които свободата ни се отнема в името на нашето по-добро съществуване.

Може да се приеме, че днес сме свидетели на най-крайните и най-опасни следствия от развитието на идеята за сигурност. В процесите на постепенно неутрализиране на политиката и отхвърлянето от страна на държавата на нейните традиционни задачи, сигурността се превръща в основен принцип на дейността й. В този смисъл, тя е форма на власт, а не цел, политическа технология, която мобилизира две взаимосвързани техники на социално производство и регулация, идентифицирани от Фуко: “тотализиращата” власт: властта, упражнявана от държавата върху територии, икономики и населения, и “индивидуализиращата” власт, която действа на нивото на телата и душите. Сигурността е политическа система. Редом с това напоследък понятието “сигурност” се превръща в място за взаимодействие на философия, международни отношения, социология, право. Може би именно това завземане, както на все по-големи части от социалното тяло, така и на теоретичните рефлексии, засилва усещането, че то вече няма стабилен референт, нито назовава общ набор нужди или начини на съществуване.

Критиката не е рецепта за това, “което трябва да се прави”. Напротив, критическият проект трябва да покаже, че актовете, жестовете, дискурсите, които до един момент безвъпросно са били приемани, стават проблематични, трудни, опасни. Критиката е инструмент за онези, които искат да окажат съпротива. Тя се използва в процеси на конфликт и конфронтация и представлява упражнение по отказ или изпробване на правото на избор.

Проблемите за: управлението на страха от епохата на модерността до глобалната епоха; алчността и етичната рецесия в условията на глобална криза; бунта на нихилизма; опитомяването на домашното антропологично пространство допълват, репликират или отиват отвъд централния тематичен фокус, разширявайки неговия философски хоризонт.

Прочетете и ще видите!

Ина Димитрова
(водещ броя)

 
◊ СЪДЪРЖАНИЕ                            
                                                                                
“Философски алтернативи” кн. 5/2009

Теоретичен хоризонт на проблема за сигурността
. Колектив C.A.S.E. – Критически подходи към сигурността в Европа: колективен манифест
. Джеф Уисманс – Ситуиране на социалния конструктивизъм в изследванията на сигурността: нормативната дилема

Режими на сигурност
. Пинар Билгин - Различните светове на сигурността: Турция и ЕС
. Гражина Миниотайте – Нормативното влияние на ЕС върху конструирането на литовската интернационална идентичност

Парадокси и дилеми на сигурността
. Даниела Сотирова – Криза и етика: глобална криза и промените в бизнес-етичния дискурс
. Мария Лаура Ланцило – Управление на страха: от  епохата на модерността до глобалната епоха
. Андраш Пап – Комедия от грешки в динамиката на сигурността, конституционните права и изплъзващото се  възприятие за сигурност
. Улвие Ходжа – Олигархично отклонение в управленските модели на демократичните режими
. Джулиан Рийд - Значението на лекциите на М. Фуко: “Сигурност, територия, население” за теорията на международните отношения

Въображение и архетипи
. Поля Търколева – Къщата – антропологично пространство на въображение и игра
. Красимира Байчинска – Архетипът на духа в процеса на женското развитие (”Момата, омъжена за крилат змей”) - II част

Философията на нихилизма (покана за дискусия)
. Николай Турлаков – Философски бележки за нихилизма (I част)

Отзиви
. Добрин Тодоров – Задължаващ юбилей (кръгла маса “80 години специализиран философски печат в България”)
. Кристиян Енчев – Микроанатомия на цивилизования разум

Автор: Философски алтернативи
04.12.2009 г. 12:18
Посетено: 1394
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/9018-izleze-ot-pechat-kn-5-2009-na-spisanie-filosofski-alternativi