Издания / премиери

Излезе от печат кн. 4, 2009 на списание "Философски алтернативи"

В този брой - ценности и феномени

◊ АКЦЕНТИ В БРОЯ

В този брой списание “Философски алтернативи” фокусира вниманието на читателя върху ценности и феномени, които стават все по-дефицитни за съвременната българска, пък и за глобалната “човешка ситуация”: толерантността, доверието, справедливостта, логичното мислене, разума, истината, любовта... На помощ в просветляването на тези понятия и защитата на тези ценности авторите в броя (повечето от които съвременни български философи) призовават големи имена от философската класика, разбрана в широк смисъл: Имануел Кант,
Мартин Хайдегер, Лудвиг Витгенщайн, Карл Попър Хана Арент, Фуко, Мерло-Понти и др. Наред с тези “тежки” философски автори и теми, и настоящият брой, както обикновено, е “отворен” също така към по-широк кръг читатели: интересна психоаналитична интерпретация на приказката за “момата, омъжена за крилат змей”; критичен коментар  върху изкуството и отговорността на превода – въпроса за “запечатаните заблуди”; отзиви за форуми и книги, свързани с проблеми на биоетиката, академичната идентичност и др.

Прочетете и ще видите!

Нонка Богомилова     


◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Етика на толерантността
. Катрин Грю Брандсър – “...и ето, беше твърде добро”. Последната “воля” на Хана Арендт за притегателната сила на любовта
. Силвия Минева – Толерантността като изкуство или за баланса между справедливост и респект
. Дмитрий Варзоновцев – Феноменът “доверие” в контекста на глобалната промяна
. Максим Лазаров – Толерантност и агресия

Етика и метафора
. Силвия Серафимова – Теорията на Марк Джонсън за метафорите и ролята на моралното въображение
.
Красимира Байчинска – Архетипът на духа в процеса на женското развитие (”момата, омъжена за крилат змей”) - I част.

Проблеми на съвременната логика
. Андрей Шуман - Фрактална логика на илокутивността
. Доротея Ангелова – Размитата логика и проблемът за неопределеността

Логика и методология
. Росен Люцканов – Философията на Л. Витгенщайн – наръчник за употреба
. Венцислав Кулов – Карл Попър и теорията за обективната истина
. Енгелсина Тасева – Контекстът в математиката
. Жана Янева – Учебникът по логика на Константин Бранкович

Човек и история: философски подходи
. Христо Стоев – Някои основни за “Критика на чистия разум” понятия в контекста на разбирането на Кант за човека като крайно разумно същество
. Васил Пенчев – Подходът за фундаментална онтология в “Битие и време” и фундаменталната история
. Мариана Малинова – Философски параметри на китайското понятие “национална идея”. Генезис на китайската национална идея
. Владимир Стойчев – Въплътяването: между структурата и феномена (пространствени и времеви тела у Фуко и Мерло-Понти)

Езиковият инстинкт
(дискусия с продължение)
. Любен Сивилов – “Печатни грешки” и запечатани заблуди

Философски форуми и книги
. Валентина Кънева – Биоетиката и културните различия
. Силвия Серафимова – Ревизията на Хумболт: Институционалната драма на академичната идентичност
. Лъчезар Андреев – Управленска “толерантност” или творческа “всепозволеност”


Автор: сп. “Философски алтернативи”
11.11.2009 г. 11:48
Посетено: 1164
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/8849-izleze-ot-pechat-kn-4-2009-na-spisanie-filosofski-alternativi