Издания / премиери

Представяне на българския превод на "Миг" от Вислава Шимборска

Дни на полската култура

Представяне на българския превод на "Миг" от Вислава Шимборска


◊ СЪБИТИЕТО

Под патронажа на Министерството на културата на Република България
Партньори: Дирекция “Култура” на Столична община, Българско национално радио

60 години Полски институт в София
Дни на полската култура

Представяне на българския превод на стихосбирката на Вислава Шимборска “Миг”

(
УИ "Св. Климент Охридски", превод – Искра Ангелова)

22 октомври (четвъртък) 2009 г., 18 ч.,
Полски институт -  София ул. “Веслец” 12

. Книгата и авторката ще представи дфн Амелия Личева, доцент в Катедра “Теория на литературата” на СУ “Св. Климент Охридски”, литературен критик, поетеса.
. Стиховете ще чете Емануела Шкодрева, актриса в Народен театър “Иван Вазов”.
. Проектът на корицата на книгата е дело на известния български художник Греди Асса.

  
◊ ПОВЕЧЕ
  
Вислава Шимборска (р. 1923,
Wislawa Szymborska) – поетеса, есеистка, литературен критик, лауреат на Нобеловата награда за литература за 1996. Творчеството й е познато в цял свят благодарение на многобройните преводи на стиховете й на почти всички европейски езици. Нейните стихове притежават емоционална мощ и поставят въпроси за нашата цивилизация, за оценката на нашите дела.
     
“Миг” е първата стихосбирка, написана от поетесата след получаването на Нобеловата награда. Двадесет и трите стихотворения в томчето са един философски минитрактат, който ни скланя към медитация и размисъл за най-важните и съществени  неща. В стиховете се завръщат сюжети, постоянно присъстващи в нейното творчество: разглеждане на света като завладяваща игра на случайности, търсене на идентичност, невъзможността за рационално обяснение на заобикалящата ни действителност, примирение със съдбата.
      
Проф. дфн Искра Ангелова е преподавател по теория и практика на превода на славянските езици в СУ “Св. Климент Охридски”. Има над 150 публикации в различни български и чуждестранни издания, както и монографични изследвания, издадени в Полша и Чехия. Превежда художествена и научна литература от полски език.

Вход свободен

Автор: Полски институт
20.10.2009 г. 14:19
Посетено: 1382
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/8677-predstavyane-na-balgarskiya-prevod-na-mig-ot-vislava-shimborska