Издания / премиери

Премиера на "Европа. Континент с глобална мисия" от Хари Салман

Книга с автограф

Премиера на "Европа. Континент с глобална мисия" от Хари Салман


◊ СЪБИТИЕТО

На 6 декември 2008, 12.00 часа
НДК – Зала 8

Премиера на книгата на Хари Салман
"Европа. Континент с глобална мисия. Илюстрована духовна биография на Европа"


◊ ПОВЕЧЕ ЗА АВТОРА

Хари Салман (род. 1953) е холандски философ на културата и социолог с дълбок интерес към историята на Европа. От 1971 г. пътуванията му го отвеждат до почти всички европейски страни. Той е направил задълбочени изследвания на културната и социална история на бивша Югославия, Полша, Чешката република, Русия и България. Говори български, хърватски, чешки, руски и сръбски, както и седем западноевропейски езика. Защитил е докторат по философия на образованието в Пражкия университет в Чешката Република.

Преподавал е в Лайденския университет и в Института за социални изследвания в Хага, Холандия, и е работил като хоноруван преподавател в Пражкия университет (1990-2000). От 1993 г. е хоноруван преподавател в Университета по професионално образование в Лайден. Изнасял е лекции и е водил семинари по целия свят. Настоящите му изследвания са съсредоточени върху духовната история и социалните условия за развитието на нова духовна култура.

Сред публикациите му има книги за руската култура (De onzichtbare stad, Kampen, Holland, 1996), европейската култура (Die Heilung Europas, Schaffhausen, Switzerland, 1999) и съвременната духовност (The Social World as a Mystery Center, Seattle, USA, 1999, и The Rising of the Inner Sun, Cape Town, South Africa, 2001).


◊ КНИГАТА

Праисторически племена, сред които индоевропейците, полагат основите за новия континент Европа, който се ражда като дете на по-развития континент Азия. Търговските връзки с Левант създават импулси, довели до раждането на уникална нова култура на остров Крит преди около 4000 години. Тази европейска култура е проект, насочен към развитието на свободна личност и индивидуален разум, способен на самоанализ и морална преценка. Това е образователен проект с глобално значение, тъй като създава ново съзнание, което не е ограничено само до европейците, а представлява ново качество на човешкото съзнание.

Европейската култура достига зрялост, когато получава обединяващия импулс на християнството, формирало душата на Европа. То ражда идеята за братство, включващо цялото човечество, и отваря пътя към висшата ни същност. Племената започват да създават нации и из Европа се разпространяват нови образователни програми. След мистерийните школи на праисторическите общности и гръцките философски академии се създават нови центрове на знанието: монашеските и катедрални училища, средновековните университети, духовните кръгове и братства, ренесансовите академии и съвременните училища и университети. Променяйки съзнанието на европееца, те предлагат все нови и нови начини за реализиране на пълния потенциал на неговия интелект.

След края на Средновековието европейските държави оформят съвременния свят, но през ХХ век Съединените щати се превърнаха във водещата световна сила. За Европа това беше век на дълбока криза – “криза на средната възраст”, която тласна европейската култура в така нареченото “пътешествие до подземния свят”, известно от митологията. Ако използваме езика на психологията, можем да говорим за слизане в безсъзнателното, разкрило тъмните страни на европейската култура. Същевременно Европа ражда ново духовно съзнание, в което умът и сърцето постигат хармония, както показва работата на учени като К. Г. Юнг, Пиер Тейяр дьо Шарден и Иван Илич, политици като Даг Хамаршелд и Михаил Горбачов и духовни учители като австриеца Рудолф Щайнер,  основоположник на антропософията, и българина Петър Дънов, създател на Бялото братство. Ако техните идеи бъдат осъществени, ролята на Европа в света напълно ще се промени и това ще бъде най-важната глава в биографията на Европа.

Текстът е подкрепен с 500 илюстрации, повечето от които цветни, и 17 карти.

Книгата излиза паралелно и на английски език: Europe. A Continent with a Global Mission by Harrie Salman.
Автор: Изд. Кибеа
29.11.2008 г. 13:52
Посетено: 1409
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/6929-premiera-na-evropa-kontinent-s-globalna-misiya-ot-hari-salman