Издания / премиери

Кризата в световната финансова система и българските фирми

Представяне на "Корпоративни финанси" от Йосиф Аврамов

◊ СЪБИТИЕТО

Как икономическата среда (кризата в световната финансова система) влияе на българските фирми?

представяне
на “Корпоративни финанси” (финанси на малката и средната фирма) от Йосиф Аврамов

20 октомври 2008 г., Хеликон-Витоша, 18 и 30 часа


◊ АКЦЕНТИ В КНИГАТА

1. Начини на набиране на капитал на фирмите, в т.ч.:
а) Банково кредитиране – коментар на условията по корпоративните кредити от българската банкова система;
б) Лизинг – предимства на фирменото лизинговане на активи от българските лизингови компании;
в) Факторингът в България;
г) Финансиране на капиталовите пазари (български и чуждестранни) посредством емисии на ценни книжа (акции, облигации и др.).

2. Публично-частното партньорство при усвояване на фондовете от ЕС и участието на българските фирми в него.

3. Влиянието на кризата на световните финансови (банкови и капиталови) пазари и отражението й у нас на българските корпоративни структури, в т.ч. регистрирани загуби и ползи:
а) Мерки за преодоляване срива на българската фондова борса:
- незабавна приватизация на Българска фондова борса;
- въвеждане на корпоративен вътрешен одит;
- отделяне на надзора върху търговията с ценни книжа от пенсионния и застрахователния надзор у нас;
б) Как ще преодолеят българските фирми „шоковото” повишение на цените на природния газ?;
в) С колко евентуална бъдеща консолидация на българските банки ще понижи цената на корпоративните кредити в България?
Автор: Йордан Ефтимов
17.10.2008 г. 13:23
Посетено: 567
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/6639-krizata-v-svetovnata-finansova-sistema-i-balgarskite-firmi