Издания / премиери

Български преводи на две полски книги

Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ◊ СЪБИТИЕТО

На 09 октомври 2008 г., четвъртък, от 12.30 ч.

Полски институт в София, Катедра "Славистика" при ВТУ и Централна университетска библиотека при ВТУ

организират представяне на българския превод на книгите:

. “Tри повести – Тъмнина покрива земята; Вратите на рая; Никой”
на Йежи Анджейевски

. “Време без сбогуване” (избрана поезия и проза) на отец Ян Твардовски

в превод на Димитрина Лау-Буковски, която
ще представи книгите заедно с отец Луциян Бартковяк от Мисията на отците възкресенци в България.


◊ ЗА АВТОРИТЕ И ПРЕВОДАЧА

Йежи Анджейевски (1909–1983), един от най-значимите полски писатели на ХХ в. Неговата най-известна повест "Пепел и диаманти" е послужила за сценарий на знаменития едноименен филм на Анджей Вайда. Роден е във Варшава и през 1936 г. Първата му книга с разкази е под заглавие "Неизбежни пътища", но придобива известност с втората – романът "Съзвучие на сърцето" (1938), която е определяна като начало на европейското течение католически хуманизъм в прозата. По време на хитлеристката окупация активно участва в Съпротивата. Йежи Анджейевски е автор на 23 книги с разкази, повести и романи, преведени и филмирани в много страни. Оценяван е като кандидат за Нобелова награда. Според много критици прозата му (особено романът "Пихтия" от 1979 г., преминал през много перипетии), бележи началото на постмодернизма в полската литература.

Включените в настоящата книга три повести, различни по форма и съдържание, са писани по различно време, но носят всички характерни черти на прозата на Анджейевски. За стойността на оригиналното творчество на Йежи Анджейевски, както и за ролята му в полската култура говорят и получените награди в страната и извън нея. Знаменателни са две от тях – през 1950 г. Орден "Знаме на труда" – І ст. от правителството на ПНР, а през 2006 г. президентът на Полша посмъртно го награждава с ордена "Възраждане на Полша".

Отец Ян Твардовски – поет, автор на много книги, преведени на над 10 езика. Един от най-забележителните автори на съвременна религиозна лирика. Творчеството му се радва на огромна популярност. Твардовски пише и проза, съдържаща разсъждения по проблемите на молитвата и вярата. Отец Твардовски е лауреат на много награди – в т.ч. на Pen Club 1980, на Фондацията “Алфред Южиковски”, 1980, Doctor Honoris Causa на Люблинския университет.

Димитрина Лау-Буковска – известна българска поетеса и преводачка на полска литература на български и на българска литература на полски език. Автор на две поетични книги, издадени в България. По-важни преводи на полска литература: в т.ч. "Римски Триптих" на Карол Войтила – Йоан-Павел ІІ (2005); "Избрани стихове" на Зб. Херберт (2001); 19 книги с проза – повести, научна публицистика, философия (В. Гомбрович, Януш Гловацки, Лешек Колаковски и др.), 18 театрални пиеси (В. Гомбрович, С. И. Виткевич, Йежи Брошкевич, Ст. Пшибишевска). Лауреат на полски и български отличия.
Автор:
Университетска библиотека при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Публикация:
07.10.2008 г. 11:37
Етикети:
Посетено:
1341
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/6575-balgarski-prevodi-na-dve-polski-knigi