Издания / премиери

Представяне на "Рицарят на ирационалното" от Моника Янева

Премиера в Пловдив

Представяне на "Рицарят на ирационалното" от Моника Янева


◊ СЪБИТИЕТО

Читалище "Възраждане" - Пловдив
ви кани на
премиерата на монографичното изследване на Моника Янева
„Рицарят на ирационалното. Творчеството на сръбския сюрреалист Марко Ристич”
– Пловдив: Макрос (2008).

Премиерата ще се състои в Пловдив на 17 юли (четвъртък) 2008 г. от 18.00 ч.
в салона на читалище „Възраждане”,
Стария град, ул. Стоян Чалъков 1.


ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА

Марко Ристич (1902–1984) е поет, прозаик, литературен критик, теоретик и публицист, автор на мемоарни творби. Многостранната дейност на този творец е изцяло в руслото на авангардизма, чиито славянски и особено балкански измерения все още не са получили своето заслужено място в европейската и световната литературна история.

Съсредоточила вниманието си върху Марко Ристич, авторката на изследването изхожда от основните постановки на френския сюрреализъм, с повечето от чиито видни представители сръбският писател е в близки връзки като сподвижник и преводач. Отделено е специално внимание на тенденциите в литературата на Югославия след Първата световна война и особено на изявите на белградските сюрреалисти, издавали освен своите авангардни книги и крайно интересни списания, а също така и алманаха “Невъзможното” (1930). Проследен е жизненият и творческият път на Марко Ристич, представени са характерните му естетически схващания и теоретични постановки. Анализирани са основните поетически книги на сюрреалиста, специално внимание е отделено на антиромана “Без мяра” (1928) и на знаменитата поема “Турпитуда” (1938) – преведена цялостно за първи път в света на български език.

Това е монография за творец, чиито поетични произведения са претворени от Моника Янева в “През праговете на съня. Избрани стихотворения и поеми”, книга, която предстои да излезе в издателство “Захарий Стоянов”.

Публикациите на част от тези творби могат да бъдат прочетени в списание “Славянски диалози” (“Авангардизмът”) – 2004, № 2-3, с предисловие за поета от главния редактор доц. Жоржета Чолакова, в Електронно списание LiterNet от 23.04.2005, № 4 (65), от 08.10.2006, № 10 (83) и от 07.12.2006, № 12 (85), в списанията “Везни” (2008, № 1) и “Знаци” (2008, № 2).

Вариант на монографичното изследване под заглавие "Сюрреалистичното литературно творчество на Марко Ристич" четете в Електронно списание LiterNet,
28.11.2007, № 11 (96).
Автор: Читалище "Възраждане" - Пловдив
15.07.2008 г. 17:14
Посетено: 778
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/6250-predstavyane-na-ritsaryat-na-iratsionalnoto-ot-monika-yaneva