Издания / премиери

Нов брой на списание "Езиков свят"

Покана за премиера

◊ СЪБИТИЕТО

Излезе от печат новият брой на списание "Езиков свят".

Премиерата ще се състои на 3 юни 2008 във Филологическия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски".


◊ СПИСАНИЕТО

Списание "Езиков свят" излиза два пъти годишно и публикува материали, посветени на езиковото обучение, съпоставителни изследвания, лингвокултурология, странознание и литературоведски изследвания на различни европейски езици.

Материалите в брой 5 са разделени в блоковете "Езикознание", "Методика на обучението", “Езиците на литературната творба”.

С идеята, че само споделеното знание е истинско и като се стремят да надхвърлят рамките на затвореното вузовско четене, редакторите на броя представят не само текстове на филолозите от факултета, но и статии и студии на сътрудници от други университетски центрове като Панайот Карагьозов (СУ "Кл. Охридски), Дешка Маргаритова (НБУ), Ана Мартиноска (Македония), Роберт МакПарланд (USA) и др.

С вярата, че едно научно издание трябва да бъде ползвано от максимално повече читатели, за да се получи необходимия диалог, редакторите започват "качването" на предходните броеве на “Езиков свят”, както и на предходните броеве на "Годишника на Филологическия факултет" на електронния сайт на факултета - http://www.philo.swu.bg, където броевете ще бъдат достъпни.
Автор: Магдалена Костова
31.05.2008 г. 22:40
Посетено: 693
Етикети: Езиков свят
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/6001-nov-broy-na-spisanie-ezikov-svyat