Издания / премиери

Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора"

Новият брой 8 («З»), 2007 г.

Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора"


◊ СЪБИТИЕТО

Община Велико Търново
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Редакционен съвет на Алманах за литература, наука и изкуство “Света гора”

• ще представят новия брой на Алманах “Света гора” и стихосбирката на Янислав Янков “Влизане в Рим”
ще открият самостоятелна изложба на художника Красимир Димитров-Доктора


◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

01 април 2008 г., 17.30 ч.
Изложбени зали “Рафаил Михайлов” - Велико Търново

Водещ: Сава Василев


◊ В БРОЯ

Обемистият том на Алманаха включва творби на изявени български автори, отделено е място и за студентско творчество. В “Литературата на Балканите” са събрани преводи на съвременни сръбски разказвачи, на румънска поезия и проза, на литературна критика и разказ от македонски автор. Отбелязани са годишнини на учени, писатели и поети. Раздела “Литературознание, изкуствознание, публицистика” започва нови и продължава теми от предходния брой. В края на тома е направен преглед на значими издания от последните години.

В приложение към Алманаха читателите получават стихосбирката на Янислав Янков “Влизане в Рим” и мултимедиен диск с Галерия - картините на Милко Божков и Красимир Димитров-Доктора, Музика - албума на Гриша Трифонов “Главната улица”, Текст - новия роман на Атанас Липчев “Крадци” и паметен цикъл статии “На Капушчински с приятелство” (авторски колектив Маргрета Григорова, Минка Златева, Благовеста Лингорска и Боженка Дудко).


◊ ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

С този брой на “Света гора” се открива още една страница от неговата история. Тя ще се пише заедно с Националния институт “Нова българска литература”, създаден през милениумната 2000 година. За седемте години от съществуването си Институтът издаде около петдесетина книги, измежду които поредицата на издателство “Слово” “Нова българска библиотека” (нашата подборка на най-доброто в литературата ни от втората половина на ХХ в.), множество научни сборници, критически книги и библиографии.

През май 2007 г. бе проведено събрание на Института и той попълни състава си с нови членове от София, Благоевград и Варна – Валери Стефанов, Милена Кирова, Михаил Неделчев, Пламен Дойнов, Цветан Ракьовски, Стилиян Стоянов, Людмила Стоянова, Владимир Стоянов.

Институтът и Великотърновският университет в лицето на катедра “Българска литература” организираха Юбилейната национална конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на писателя Емилиян Станев, която се проведе през февруари 2007 г. Под печат е сборник с изследвания, спомени и архивни материали, свързани с творчеството и делото на големия писател. В края на ноември същата година се проведе и първата научна конференция, посветена на културолога Кирил Кръстев...

“Света гора” ще продължи политиката си на национално издание за литература, наука и изкуство и, заедно с това, ще бъде в услуга и на Националния институт “Нова българска литература”. След великотърновското издателство “Слово”, съучредител на институцията, в състава на членуващите влезе още едно уважавано великотърновско издателство – “Абагар”. На тази основа бе формиран и новия управителен съвет в състав: председател - акад. Иван Радев, научен секретар - доц. Сава Василев, членове - Владимир Янев (ПУ “П. Хилендарски”), Марин Крусев (“Слово”), Иван Петров (“Абагар”).

Управителният съвет и Общото събрание на Института реши да предложи на Община Велико Търново и на Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” да се учредят в дългосрочен план следните награди за литература:

• Национална награда за цялостно творчество “Емилиян Станев” – присъжда се на всеки две години на писатели с дългогодишен принос за развитието на българската литература.

• Национална награда за поезия “Асен Разцветников” – присъжда се всяка година за най-добра поетическа книга.

• Национална награда за белетристика “Васил Попов” – присъжда се всяка година за най-добра книга в жанра на разказа, повестта или романа.

• Национална награда за неиздадена дебютна стихосбирка – издаване на ръкописа като самостоятелно книжно тяло към поредния брой на алманах “Света гора”.


Добра среща на читателите!

Сава Василев
Автор:
31.03.2008 г. 17:05
Посетено: 1168
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/5563-almanah-za-literatura-nauka-i-izkustvo-sveta-gora