Издания / премиери

Проф. Краснодембски. Постмодерните дилеми на културата

Нова книга

◊ СЪБИТИЕТО

На 11 март 2008 г., вторник, от 18 ч.,
в Полски институт - ул. Веслец 12

Съвместно с Института по социология към БАН и издателство "Стигмати"

Представяне на книгата на проф. Зджислав Краснодембски "Постмодерните дилеми на културата"

С участието на автора
(превод – Вера Деянова)

Автора и книгата ще представи проф. д-р Кольо Коев от Института по социология 


◊ ПОВЕЧЕ

Зджислав Краснодембски
(род. 1953 г.) е един от най-известните съвременни полски публицисти и политически мислители. Завършил е социология във Варшавския университет. Професор по социология в Университета в Бремен (Германия) и в Университета “Кардинал Стефан Вишински” във Варшава, както и гостуващ преподавател в Американския католически университет във Вашингтон и Колумбийския университет в Ню Йорк.

Като публицист сътрудничи на полския месечник “Знак”, списанието “Впрост” и вестниците “Жечпосполита” и “Дженник”. Има множество публикации в други полски и немски издания. Занимава се с феноменология, философска херменевтика, социологически теории (Макс Вебер, Юрген Хабермас, Алфред Шютц), философия на политиката, теория на демокрацията и изследвания на Източна Европа.

Специализирал e в Института за човека във Виена, в университетите в Билефелд, Оксфорд и Кеймбридж.

Основни публикации: Разбиране на човешкото поведение (1986), Залезът на идеята за прогреса (1991), Постмодерните дилеми на културата (1996); Макс Вебер (1999); Демокрация на периферията (2003); Смяна на климата (2006); Дрямката на благоразумните (2006).

Съставител и научен редактор на книги с избрани студии на Юрген Хабермас, Хелмут Плеснер, сборниците "От трансцендентализма до херменевтиката" и "Феноменология и социология".

Член на Научния съвет на Факултета за обществени науки на Пражкия университет; на Научния съвет на Обществото “Хелмут Плеснер”, на Висшето европейско училище “Отец Юзеф Тишнер” в Краков. От 2006 г. председател на Съвета на Фондацията за полско-немско сътрудничество. 

Кольо Коев е доктор на социологическите науки, старши научен сътрудник І степен в секция “Социология на религията и на всекидневния живот” в Института по социология към БАН. В СУ “Св. Кл. Охридски” чете курсовете “Феноменологична социология и символен интеракционизъм” и “Социологическите идеи на Макс Вебер”, а в ПУ “Паисий Хилендарски” – “Социология на всекидневието”.

Главен редактор е на сп. “Социологически проблеми”. Основни области на неговия интерес са социологията на всекидневието, социологията на публичността, методологическите проблеми на социологическото познание.

Автор на монографиите: Метаморфозите на чужденеца, Университетско изд. “Св. Климент Охридски” и изд. “Наука и изкуство” (1991); Видимостта: феноменологични контексти (1996); Елементарни форми на всекидневен живот. Немското социално-научно познание от края на XIX и началото на XX век, изд. “Просвета” (2003).


Вход свободен


Автор: Полски институт - София
07.03.2008 г. 18:13
Посетено: 878
Етикети: културата
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/5431-prof-krasnodembski-postmodernite-dilemi-na-kulturata