Издания / премиери

Презентация на книгата "Имотните измами" от Маринела Дончева

Информираността представлява най-сигурната защита

◊ СЪБИТИЕТО

На 14 януари, понеделник,
в Концертното студио на Радио Варна от 13.00 ч.
ще се състои първата презентация в Радио Варна за 2008 г.

Авторката Маринела Дончева ще представи своята книга “Имотните измами”, първата книга на издателство “Ипсилон” за тази година.

На презентацията ще присъстват и нотариусите Жана Кирчева и Марина Ташева - консултанти на авторката.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА АВТОРА И КНИГАТА

Маринела Дончева е дипломиран юрист в СУ “Свети Климент Охридски”, притежава богат професионален опит като адвокат в областта на вещното право и съдия във Варненския окръжен съд, сега е член на търговската колегия на Апелативен съд – Варна.

Целта на книгата е, да осигури компетентна и надеждна информация по различни случаи на измами при сделките с недвижимо имущество. Информираността, според авторката, представлява най-сигурната защита и превантивна мярка срещу подобни отрицателни явления, съпътстващи впрочем открай време историята на човешката цивилизация.

Богатството от реални примери и авторски коментари превръща този труд в ценен практически помощник. Без да затруднява читателя със специализирана терминология, книгата предлага на ясен и достъпен език основните правни изисквания за всяка сделка, като превръща специфичната юридическа лексика в увлекателно четиво за максимално широка аудитория.

Структурата на книгата включва разделите:
. Заблуди и предрасъдъци,
. За целите и средствата,
. Предварителният договор – Обещаването не е като даването, 
. Пълномощното или защо на вълка му е дебел вратът,
. Сделка или не или Кога сделката е нищожна,
. Наследството – ползите и проблемите,
. Съпружеските имами или Врагът в моето легло и
. Заключение.

Особено ценни в практическо отношение са Приложенията, които се отнасят до необходимите документи при разпореждане с недвижим имот, за отпускане на ипотечев кредит, договор за поръчка, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, пълномощно, договор за строителство, договор за наем, завещание и др.
Автор: Виолета Тончева
11.01.2008 г. 16:55
Посетено: 1210
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/5164-prezentatsiya-na-knigata-imotnite-izmami-ot-marinela-doncheva