Издания / премиери

Писател български - нови изследвания за Емилиян Станев

По повод 100 години от рождението на писателя

Писател български - нови изследвания за Емилиян Станев


◊ СЪБИТИЕТО

В края на 2007 година, обявена от Юнеско за година на Емилиян Станев, излезе от печат сборник статии и научни съобщения от проведената през април Научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на писателя.

Книгата спечели конкурс на Министерството на културата, а изданието бе реализирано и с финансовата подкрепа на община Елена.


◊ ПОВЕЧЕ

В сборника са включени 35 доклада от български и чуждестранни учени - изследвачи на Емилиян-Станевото творчество. Подборът на редакционната колегия, проф. Иван Сарандев и Радка Пенчева, акцентира върху приносните моменти в новите изследвания за писателя.

Публикувани са и поздравителните адреси към участниците в конференцията - от проф. Стефан Данаилов, министър на културата, под чийто патронаж се проведоха инициативите, посветени на годишнината; от Вихрен Чернокожев, зам.-директор на Института за литература при БАН, и от Румяна Пашалийска, директор на Националния литературен музей.

Сборникът "Писател български" е книга, която заслужава да привлече вниманието на всички познавачи на българската литература.
Автор:
Румяна Николова
Публикация:
02.01.2008 г. 17:54
Посетено:
1227
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/5123-pisatel-balgarski-novi-izsledvaniya-za-emiliyan-stanev