Издания / премиери

Александър Стойков изследва византийската живопис

Издателство „Авангард принт” представи нов автор на книжния пазар

Александър Стойков изследва византийската живопис


◊ СЪБИТИЕТО

Русенското издателство „Авангард принт”
преди коледните празници в града представя

Александър Стойков с монографията "Изобразяване на епифеноменалните течности във византийската живопис"

Монографията е посветена на византийската изобразителна стилистика. Тя е част от дисертационния труд „Третиране на пространството във византийската иконографска система в периода Х-ХIV век”.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА

Монографията "Изобразяване на епифеноменалните течности във византийската живопис" е плод на задълбочен анализ. Търсенията на твореца са съсредоточени в една странна на пръв поглед сфера:
изобразяването на свещените води, на виното - като образ на Христовата кръв, и на самата Христова кръв. Според Александър Стойков така наречените епифеноменални течности са пресечната точка между пътя на Бога и пътя на повярвалия човек. Със сакралните течности започва, развива се и приключва цикълът на земните Христови страсти. Кръстителната вода дава началото на Неговата боговъплътителна мисия, първото Му чудо е превръщането на водата във вино, а Кръстната кръв - предреченият финал. Едновременно с това свръхявените течности изразяват несекващата жива връзка с Отца - Този, който винаги е - Вседържителят.

Ако трябва да бъда точна ще отбележа, че макар и представено в синтезиран вид, изследването ме предизвика да го прочета и да обърна внимание на символите, които съществуват в иконописването. Докосвайки се до сакралния свят на църквата, до иконата или стенописите в храмовете, малко или много научаваме и доизграждаме образа на Неизобразимия. Така откриваме, че някогашните иконописци не случайно са търсели по какъв начин да пресъздадат "образа на водата", в какъв съд или в каква форма. Зад всяка линия има семантично заложена идея, чиято цел е да покаже богатия духовен свят. А колкото повече забелязваме детайлите в живописването на икони, толкова повече ставаме съпричастни към света на божественото тайнство. Съзерцаването изисква подготовка, е авторовата идея, а самият процес е неотделим от просвещението ни като християни.


◊  ЗА АВТОРА

Александър Стойков е възпитаник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност Иконопис. Дълги години е работил като репортер във вестниците "Бряг", "Русенски новини", "Утро".
Автор: Лилия Рачева
12.12.2007 г. 20:02
Посетено: 1248
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/5071-aleksandar-stoykov-izsledva-vizantiyskata-zhivopis