Издания / премиери

Вулфила, Готите, Европа

Нови книги

Известният в чирпанския регион със своя съществен принос за историческото изследване на манастира "Св. Атанасий" край с. Златна ливада, Чирпанско като най-старото и действащо християнско светилище в България и Европа - акад. д-р Росен Милев, президент на Балканмедиа, е автор на книгата "Вулфила, Готите, Европа". Изданието е първо и е осъществено с подкрепата на Кралство Норвегия в България. Научни редактори на книгата са д-р Валентин Христов и Павлина Парашкевова. Печатът е дело на "Кентавър 66" - Плевен. В увода на книгата авторът Р. Милев казва: "На епископ Вулфила (311-383 г.) - етнарха и "апостола на готите", живял и творил по нашите земи, превел за пръв път Светото писание на един от новите, "варварски", европейски езици - готския, и създал заедно с това готската азбука - първата постантична азбука в Европа, българската наука отдавна е длъжник... Изследванията ми за Вулфила са интегрална част от Готския проект на Балканската медийна академия, на новите готоложки изследвания, развивани от началото на 2002 г. в интердисциплинарен, международен, историко-антропологически план от историци, археолози, лингвисти, етнолози, теолози, литературоведи и др. от над двайсет страни". Съдържанието на книгата маркирано от насочващите вниманието на читателя подзаглавия, допринасящи за способността на автора д-р Милев да подчини повествованието на историческия, културен, библиографски и религиозен, етнокултурен, сравнителен анализ, са предимството на книгата, което я прави любопитно и достъпно четиво, предназначено не само за научни работници и специалисти. А обрисувания по този начин образ на Вулфила като "Апостолът на готите" между фактите и легендите, обогатява читателя. В послеслова на книгата редакторът д-р Валентин Христов споделя пред читателя: "Като инициатор и ръководител на Новите готоложки изследвания, на дългосрочния международен научен проект, изследващ готското културно-историческо наследство по българските земи и в общоевропейски контекст, авторът поставя в книгата си и особен акцент върху актуалната значимост на готската тематика за европейската културна идентичност през XXI. Той констатира, че по линия и на археологическите паметници, и на езика, и на етнокултурните и фолклорни феномени съществува общоевропейска културно-историческа свързаност от Скандинавия до Балканите и от Русия и Украйна до Атлантика."
Автор: Елена Шопова
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 954
Етикети: Европа
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/465-vulfila-gotite-evropa