Издания / премиери

Ангел Грънчаров. Българската душа и съдба

Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността

Ангел Грънчаров. Българската душа и съдба


◊ СЪБИТИЕТО

Излезе от печат новата книга на философа Ангел Грънчаров "Българската душа и съдба"
“Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността” (София: Изток-Запад, 2007)


◊ ИЗ ПРЕДГОВОРА КЪМ КНИГАТА

Това е книга, която поставя важни въпроси – и има за цел да предразположи към размисъл. Тя не предлага решения, а подтиква към самостоятелно търсене на собствената позиция. Ние сме различни и всеки има правото да мисли каквото намира за добре. Свободата е първото, от което изхождаме – тя е и най-важното. Въпросите по-надолу ни дават шанса да се възползваме от своята свобода. Свободният човек е творец на себе си и на своя живот. Но пътят към автентичната и действителната свобода никак не е лек…

"Към" свободата не се върви "вкупом" и "всички заедно", "в строй" – както вероятно на мнозина се иска. Тя е индивидуално дело и първа отговорност на човека, изпитал погнуса от съществуването без свобода, което ни е познато като комунизъм. Затова не можем да бъдем "водени" към свободата, а сами трябва да правим изстрадани стъпки към нея. Ако се разбере, че индивидът е този, който открива за себе си съществуването, достойно за човека, а едва след това става пълноправен поданик на “универсума на свободата” – предразполагайки себе си към определен род действия и инициативи – то решаващата стъпка е направена.

Ясно е, че всеки от нас търси и непременно постига своята свобода, освобождаването, което ще му даде пълнотата на съществуването, достойно за него самия. В тази връзка нека да припомня думите на философа, който винаги ме е вдъхновявал, Хайдегер:

"Свободата е и може да бъде единствено в освобождаването. Единственото адекватно отношение към свободата в човека е само освобождаването на свободата в човека".


◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Книгата е разделена тематично на осем раздела, всеки състоящ се от глави, всъщност от есета, трактуващи проблемите в една необходима последователност:

. Увод: Може ли философията отново да стане… “наставница на народите”?
. Въведение: “Националният идеал” и… мъката в душите

. I раздел: Ценности и идеи
. II раздел: Индивидът и общностите
. III раздел: Гражданинът и държавата
. IV раздел: Феноменът власт
. V раздел: Политическият живот
. VI раздел: Демократичните процедури
. VII раздел: Елит и електорат
. VIII раздел: Светът и Европа


◊ ДУМИ НА АВТОРА

Пишейки тази книга, бях воден от една мисъл и от едно чувство: толкова ми се искаше ние, българите, да сме по-добри. И да сме по-честни. И по-чисти да сме някак си. И по-смели да сме също. И да не сме толкова дребнави. И да опитаме да станем по-великодушни, побеждавайки малодушието си. И да сме по-достойни…

Средството за това е едно: истината.

Истината е тази, която ни прави свободни. Тя лекува душите дори и тогава, когато е крайно неприятна. Истината за нас самите е първото, към което трябва да се стремим. И към което не бива да сме безразлични. От готовността ни да живеем с истината зависи всичко.

Книгата
"Българската душа и съдба" с подзаглавие “Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността” е малък подтик към осъзнаването и освестяването ни като човешки същества и като граждани. И като нация, опитваща се да вземе своето бъдеще в собствените си ръце. 

Иска се известна смелост, за да надмогнем и победим някои гаднички особености на нашата национална психология, от които добро не сме видели. Книгата ми казва как може да стане това. Много е трудно, но не е невъзможно. От нас зависи всичко. От всички нас – но и от всеки един поотделно…
Автор:
13.10.2007 г. 19:04
Посетено: 815
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/4631-angel-grancharov-balgarskata-dusha-i-sadba