Издания / премиери

Световната революция в писмеността

Нова книга на Росен Милев

◊ ЗА КНИГАТА

В книгата "Световната революция в писмеността" се проследяват пътищата на световната революция в писмеността през IVв. сл.Хр. в Индия, Персия, Юдея и Близкия изток, Европа, Християнския свят и Америка, като се отделя значително място за интеркултурните контакти между християнството и будизма, въздействието и значението на "Световната революция" в писмеността. Достойнствата на книгата на Росен Милев не са само в предоставения аналитичен материал, подкрепен от таблици с азбуките, създадени през IV век, но и в илюстрирането на реформите на писменостите и книжовността в света през IV в. сл.Хр. със страници от християнски ръкописи от Европа и Азия. Тя съдържа и илюстрации от пергаментни книги, широко разпространени през разглеждания период, на книги, изработени от алтернативен дървен материал, заедно с таблица за днешните азбуки и други писмености в света.

Книгата на пръв поглед е предназначена за тесен кръг от специалисти, учени в областта на писмеността, но тя дава възможност и на любознателния редови читател да разшири познанията си около историята на писмеността за визирания период. Преимущество е и фактът, че тя е двуезична, написана на български и английски език. В послеслова на книгата четем:

"По днешните български земи, наред с писмените знаци на древноевропейската, готската, кирилската и глаголическата култури, има множество паметници с латински и гръцки букви (Стара планина през римско време маркира тук латинско-гръцката езикова граница), с арменска и еврейска писмености, с руни и тамги и още неразгадани символи, както и смесени латино-гръцко-руинни надписи. Те също ни карат да се замислим за континуитета и за взаимодействията в хилядолетното развитие на писмените традиции тук. Нека не забравяме, че писменостите не са просто съвкупност от графични знаци със съответни фонетични и/или символични стойности, но и израз на духовни стремежи и културни постижения."


◊ ЗА АВТОРА

Росен Милев е историк на медиите и комуникациите, автор на книги и научни публикации на различни европейски езици, сред които "Медиите и интеркултурната комуникация в Европа" (изд. Съвет на Европа, 2000); "Европейска и комуникационна история - данни и факти" (изд. Блимп, Грац, 2001), "Вулфила, готите, Европа" (изд. Балканмедиа, 2004) и др. Съставител е и автор на студии в двата тома на поредицата "Българско медиазнание" (1996; 1998), както и на двата тома, посветени на готската следа по българскитe земи - "Готите. Т. I" (2003) и "Готите. Т. II" (2006), като вторият е реализиран в сътрудничество със шведски учени от университета
в гр. Упсала и с подкрепата на Комитета за честване 300-годишния юбилей на Шведската банка. През 1990-2007 г. участва и ръководи редица научни и културни проекти, реализирани с подрепата на ЮНЕСКО, ЕС, Съвета на Европа, Европейския институт за медии, на фондациите "ДААД", "Александър фон Хумболт", Бон, "Герда Хенкел",  Дюселдорф и "Фолсваген", Хановер, на Културконтакт, Медиакулт и Международния институт по печата (IPI), Виена, на Института за медийни изследвания "Ханс Бредов", Хамбург на университета в гр. Упсала и др.

Росен Милев е един от създателите през 1990 г. в София и оттогава и до днес и председател на сдружение БАЛКАНМЕДИА - първата международна независима неправителствена балканска организация
за медийни и културни изследвания.
Автор: Елена Шопова
08.10.2007 г. 11:14
Посетено: 879
Етикети: революция
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/4545-svetovnata-revolyutsiya-v-pismenostta