Издания / премиери

Алманах "Родолюбец" - пазител на българщината

Представяне на брой седми

◊ СЪБИТИЕТО

В началото на август 2007 в Департамента за информация и усъвършенстване на учители - София се състоя представяне на седми брой на алманаха на Културно-просветното дружество "Родолюбец".

Председателят г-н Никола Караиванов представи новия седми брой на алманаха. Приветствия по този повод, благодарствени думи и ценни идеи изказаха: проф. Михаил Станчев, историк, председател на научния съвет на Центъра по българистика и балканистични изследвания към Харковския държавен университет, проф. Емил Боев, тюрколог, София, д-р Димитринка Димитрова, преподавател в Мелитополския държавен университет, Украйна, Михаил Иванов, бивш съветник при президента Ж. Желев, както и журналистът и писателят Лазар Георгиев, общественикът Емил Миланов, инж. Светослав Стоянов и др.

Специална благодарност беше изказана и на редакционната колегия на брой седми в състав: Станини Дешева, Елена Водинчар, Надя Бурджиева и Мария Стоянова.◊ ПОВЕЧЕ ЗА БРОЯ

Броят е и в памет на Александър Миланов (1933-2006) -  един от основателите и дългогодишен председател на Дружеството за връзка с бесарабските, таврийските и кримските българи "Родолюбец". Сред основателите са и Димитър Тракийски, съвсем неотдавна напуснал този
свят, Борис Илиев, тази година отбелязал своята 80-годишнина, и Тончо Василев.

Към алманаха има компактдиск "Букет от Бесарабия", в който песните и музиката са в памет на Стефан Стоянов - основател и първи директор на Републиканския музикален колеж в с. Твърдица, Република Молдова.

Записите са осъществени в Националното радио в гр. Кишинев, със спомоществователството на преподавателите в колежа: Георги Пенев, Стефанка Георгиева, Цветан Цонев и Мария Цонева, делегирани от Министерството на образованието и науката на Р България в това най-българско село на Бесарабия.
Автор: Димитър Боримечков
06.08.2007 г. 15:50
Посетено: 2658
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/4364-almanah-rodolyubets-pazitel-na-balgarshtinata