Издания / премиери

Регионално списание за изкуство, култура, бит и общество "Родопско утро"

Родопа е нашата Европа

◊ СЪБИТИЕТО

Ново списание за хората от планината на Орфей

Движението за социална солидарност, съвместно с пенсионерските клубове, творците и дейците на културата в Кърджалийска и Хасковска област ще издават регионално списание за изкуство, култура, бит и общество “Родопско утро”.

Издателите и неговият главен редактор Ивайло Балабанов имат амбицията и желанието да възродят и осветят с присъщата свежест на родопското утро всички характерни, специфични и самобитни ценности на родния край. Разнообразните му рубрики ще отразяват цялостния културен, обществен и социален живот в 18-те общини на двете области.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА СПИСАНИЕТО

Първият брой ще представи Хасково, Кърджали и Ивайловград с техните градоначалници и областни управители. ”Родопско утро” ще разказва за живота както на изтъкнати общественици, дейци на културата, така и за мъдростта на обикновените хора, гостували и живеещи в региона. Ще отразява и всички оригинални идеи и проекти в училищата, читалищата, библиотеките и другите културни институции, които придават с работата си неповторимия родопски колорит.
    
Списанието ще отделя и повече внимание на живота на пенсионерите, на онези забравени и изоставени възрастни хора, които се нуждаят от повече топлина и човечност. Затова ще дава гласност на добрите начинания в тази посока, ще търси помощта на новите радетели и меценати за възраждане древната сила и мъдрост на родопския край.
    
Основният акцент в концепцията на новото списание ще бъде поставен върху възвръщането на онези изконни ценности, каквито е имало в миналото. За да можем да си казваме: “Родопа е нашата Европа! Точно тук децата и внуците ни трябва да се чувстват европейци. Такива, каквито винаги сме били”.

Автор: Лияна Фероли
12.07.2007 г. 23:55
Посетено: 781
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/4289-regionalno-spisanie-za-izkustvo-kultura-bit-i-obshtestvo-rodopsko-utro