Издания / премиери

Непознатият Йоан Левиев. Живот и творчество

Нова книга за изкуство на българския пазар

◊ СЪБИТИЕТО

Представяне на книгата "Непознатият Йоан Левиев. Живот и творчество" от
д-р Даниела Чулова-Маркова

На 27 юни 2007, сряда, от 18.00 ч.
в СГХГ, ул. Гурко 1


◊ ЗА АВТОРКАТА

Даниела Чулова-Маркова е родена през 1976 в София. През 2000 завърша специалност „Изкуствознание” на Национална художествена академия, София със степен „Магистър” при доц. д-р Ружа Маринска с дипломна работа, посветена на творчеството на художника Йоан Левиев.

През 2004 защитава докторат по проблемите на стенно-монументалната живопис на пловдивските художници Йоан Левиев, Димитър Киров, Христо Стефанов, Георги Божилов-Слона и Енчо Пиронков към Институт за изкуствознание, БАН.

Досега има участие в над 20 национални и международни научни форуми и конференции.

Автор е на каталог за Димитър Киров и съавтор на монография за Христо Стефанов. Автор е на над 60 статии в специализирания и периодичния печат. Проявява траен професионален интерес към проблематиката на монументалната живопис през 20 век в България, Европа и света.

От 1999 се занимава със застраховане на произведения на изкуството. От 2004 членува в секция „Критика” към СБХ. От 2005 е хоноруван преподавател към катедра „Стенопис” на НХА. От 2005 работи в Софийска градска художествена галерия.

Професионалните интересите на авторката са насочени към изкуството на ХХ век и към бизнесоценяването на произведения на изкуството.◊ ЗА ХУДОЖНИКА

Книгата „Непознатият Йоан Левиев. Живот и творчество” от д-р Даниела Чулова-Маркова вече е факт на българския пазар. Тя е първият самостоятелен авторски труд на изкуствоведа Даниела Чулова-Маркова и поставя началото на поредица от книги, посветени на съвременни български художници монументалисти.
            
Йоан Левиев (1934-1994) е художник, без чието присъствие картината на българското съвременно изкуство е немислима. Обичан или оспорван, възвеличаван или порицаван, Йоан Левиев е винаги забелязван.

Творбите му - предизвикателни, пълни с експресия, динамика и напор, шокират, смайват и пораждат въпроси. Или просто дават отговор. Отговор, равен на облика на една личност. Човек и творец, за когото изкуството е всичко, ярка индивидуалност сред пловдивската група, Левиев е “младият бунтар” от 60–те години, който кара всички още тогава да се замислят. Успя да направи това и с мен, макар няколко десетилетия по-късно.

Бях привлечена от мащабното многостранно наследство на художника и най-вече от предизвикателството да изследвам нелеката творческа съдба на сложна, противоречива и колоритна личност като Йоан Левиев.

Йоан Левиев през целия си живот представлява интерес за критика и публика. Материалите, в които се среща името му, са главно статии от периодичния и специализирания печат, свързани с обзор на общи и окръжни художествени изложби. Твърде малка част от публикациите са посветени на конкретни самостоятелни изяви на художника.


◊ ЗА ИЗДАНИЕТО
            
В изкуствоведската литература съществува монографичен очерк, посветен на Йоан Левиев от Иван Маразов (“Йоан Левиев”, 1980). Книгата третира някои творби и проблеми от периода 1960–1978. Задачата, която си поставям в настоящото издание е да направя цялостна по обхват разработка със задълбочени коментари на факти и събития. Затова в моето монографично изследване, наред с разширяване на хронологическите рамки, анализирам основните принципи на живописната система на Йоан Левиев, изявите му в различните жанрове на изкуството, а също така, разглеждам и онези недотам познати страни от творческата физиономия на художника.

Със структурата на книгата си поставям за цел да проследя еволюцията на стила на Йоан Левиев. Не става дума за регистриране на резки промени и категорични обрати, а по-скоро за вътрешни движения в рамките на една пластична система. Тези движения не са противоречиви, отричащи предходното, а плодотворни натрупвания - резултат от преосмисляне на постигнатото, или просто творческа зрялост и житейско помъдряване. Особено важно е да се подчертае формирането на единен художествен възглед, който се откроява във всички произведения на художника - от стенно-монументалните до кавалетните и приложните.
            
Ето накратко какво включва монографията, посветена на Йоан Левиев: Кавалетната продукция на художника е разгледана в глава 1.: “Кавалетни произведения на Йоан Левиев през 60-те години”, и глава 2.: “Кавалетни произведения на Йоан Левиев 1970–1994”. Третият дял от изданието – глава 3.: “Йоан Левиев – монументалистът” посвещавам на стенописните творби на художника. Обособяването им в отделна част не прекъсва нишката, която неразривно свързва кавалетното с монументалното в неговото творчество, а подчертава значението им във формирането на Йоан Левиев като художник. Стенописите, мозайките, сграфитото са негова емблема. Той е преди всичко монументалист - в изкуството си, във вярата си в живота, в изгарящата си жажда за действие, в осанката и в присъствието си.
            
Човек с висока култура, интелектуален потенциал и ерудиция, Йоан Левиев отделя трайно място в творчеството си на илюстрацията и книжното оформление. Разглеждам този кръг творчески изяви в глава 4 - “Йоан Левиев – илюстраторът”, защото те са част от облика на художника с удивителна работоспособност и разностранни интереси - част, в която пластическата концепция на Йоан Левиев се съизмерява с друг вид изкуство, трансформира се съобразно неговата специфика, но без да губи същностния си характер. По този начин представата за твореца става по-пълна, въпреки невъзможността художествената му продукция, изявена в различни видове и жанрове изкуства, да се обхване напълно като обем.
            
За сложността на задачата, която си поставих с изследването на Йоан Левиев разбрах още при първия си контакт с изобразителния материал. Дадох си сметка, че монографично изследване с подобен характер не се състои само от изкуствоведски анализ, а и от умение да се вникне в психологията на един човек, да се проследи житейския му път и да се открият корените на художествено-пластическите търсения, които изграждат произведенията му.

За живота и характера на човека и твореца Левиев узнах от неговите близки, приятели и колеги. На всички не им беше лесно да говорят за онзи експанзивен, динамичен, толерантен и надарен с изключително чувство за хумор човек. Зад спомените "прочетох" образа на противоречива и сложна личност. Силно емоционален, изпълнен с енергия до експлозивност, Йоан Левиев носи чувствителна и лесно ранима душа. Зад бързата, понякога рязка и гръмка реакция на твореца се крие толерантност и благородство. Взискателен към себе си и околните, с изострено чувство за дълг, съпричастен към обществените проблеми, искрен, дори прекалено откровен, Йоан Левиев остава вечно търсещ като душевност и нагласа.
            
Практическите измерения на изследването се оказаха низ от трудности. Неразделна част от подготвителния етап на работата ми беше откриването, събирането и систематизирането на библиография за художника. Голяма част от проблемите произтичаха и от събирането, систематизирането и заснемането на огромния по обем изобразителен материал. Многобройните фрески, мозайки, сграфито и кавалетни творби са разпръснати по цялата страна и в чужбина - в музеи, галерии, обществени и административни сгради и частни колекции. Издирването на факти и творби, подреждането на събития, анализи и паралели, вглеждането в творческата психология на една личност ми дадоха основа да изградя възможно най-цялостен облик на Йоан Левиев, поставен в картината на своето време.
Автор: Даниела Чулова
20.06.2007 г. 15:38
Посетено: 933
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/4180-nepoznatiyat-yoan-leviev-zhivot-i-tvorchestvo