Издания / премиери

Любомир Кутин. История на културата

Нова книга

Любомир Кутин. История на културата


◊ СЪБИТИЕТО

Любомир Кутин представя

История на културата - Учебник за студентите от Колежа по туризъм - Варна, Издателство Наука и икономика, Икономически университет - Варна

С участието на проф.д.изк. Розмари Стателова
Водеща - Виолета Тончева

На 21 юни 2007, четвъртък, 18 часа
Радио Варна - Концертно студио


◊ ПОВЕЧЕ  ЗА КНИГАТА

Защо се изучава история на културата?

Културата обхваща всичко в съществуващия свят, сътворено от човешката мисъл и дейност. Въпросът е как да бъде описано, обяснено и разбрано то.

За всяко общество, въвлечено в потока на събитията, е много трудно да си изработи подходяща практика, чрез която да се огледа, да прецени себе си, за да осмисли своите основания. Липсата на адекватен прочит на миналото крие рискове с лош изход: дезориентация, несигурност, социални бедствия.

Предложеният учебник по история на културата синтезира съдържанието на широк кръг хуманитарни дисциплини, които са преподават в горния училищен курс и в университета – български език, история, философия, психология, етика, право, география. Заедно с припомнянето на вече известни факти, обстоятелства, процеси, принципи и закономерности, целта на учебното съдържание е да придаде на съществуващите знания ясно изразена практическа насоченост. По този начин бъдещите специалисти ще усвоят повече компетенции, а оттам и шансове за успешна професионална реализация. Защото времето на занаятчийските сръчности отдавна отмина. Днес все по-високо се ценят способности, свързани с умения за работа в екип, разрешаване на конфликти, водене на преговори, общуване в динамична и мултикултурна среда. А тези способности се усвояват чрез добре осмислени знания за минали събития и адекватни прогнози за бъдещи действия.

Както всеки учебник, така и този, няма претенцията да отговори на всички въпроси, свързани с неговия предмет. Най-важната цел бе да се изведат определени ориентири, които да са в помощ при осмислянето на многообразието от културни факти, които ни заобикалят. Ето защо, значително място зае изясняването на основни понятия, които характеризират процесите в културата извън конкретното време и място.

Този учебник е определено европоцентричен. Представена е най-вече европейската цивилизация. Нейните сравнително добре проучени исторически пластове, разнообразието от тенденции, направления и стилове значително улесняват разбирането на културните периоди.

Независимо от неизбежните тематични и смислови ограничения, учебникът по история на културата дава възможност на студентите по туризъм да получат базисни знания не само за социално-икономическите промени във времето, а и за устойчиви характеристики на мислене, манталитет и поведение на хора от различни етнически, религиозни и национални общности. Това, заедно с богатия справочен материал, в значителна степен ще им помогне да създават и развиват висококачествени услуги, насочени към най-широк кръг целеви групи.
Автор:
19.06.2007 г. 22:38
Посетено: 2562
Етикети: културата
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/4178-lyubomir-kutin-istoriya-na-kulturata