Издания / премиери

„Софийски музикални седмици“. Студии върху историята и настоящето на фестивала“ от Д-р Диана Данова-Дамянова

30 юни 2024, 18.00 ч., Зала № 48 на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

„Софийски музикални седмици“. Студии върху историята и настоящето на фестивала“ от Д-р Диана Данова-Дамянова

На 30 юни 2024 година (неделя) от 18.00 ч. в Зала № 48 на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще бъде представянето на „Софийски музикални седмици“. Студии върху историята и настоящето на фестивала“ от Диана Данова-Дамянова.

Книгата е първото по-мащабно и целенасочено изследване на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“. Под формата на четири студии се проследява неговата 55-годишна история от създаването му през 1970 до последните реализирани издания. Тематичните акценти са поставени върху формирането и постепенното трансформиране на фестивалния модел, метаморфозите в организирането, утвърждаването на международния авторитет на форума. Заемащата все по-важно място в репертоара на „Софийски музикални седмици“ българска музика е конкретизирана чрез някои творби, изпълнени за първи път. Подробните приложения са допълваща и неразделна част от текста, подкрепен и с богат илюстративен материал.

„Софийски музикални седмици“. Студии върху историята и настоящето на фестивала“ е издание на Института за изследване на изкуствата-БАН. Реализирано е по проект на Фондация „Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ във връзка с 55-годишнината на фестивала.

Д-р Диана Данова-Дамянова е главен асистент в Сектор „Музика“ на Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките. В сферата на изследователските ѝ интереси са съвременни музикални фестивали, съхранение на културно наследство, проучване на непознати страници от българската музикална история.

Автор е на книгата „Musica Nova в българската музикална култура” (2009). Публикува студии и статии в научни периодични издания („Българско музикознание”, „Музикални хоризонти”), в поредиците „Нови идеи в музикознанието”, в сборници с доклади от научни конференции („60 години изкуствознание в БАН”, „Изкуствоведски четения”, „Академични пролетни четения”), както и музикално-публицистични материали в „Музика Viva”, „Платформа за изкуства“ и други.

 

Автор:
Софийски музикални седмици
Публикация:
25.06.2024 г. 16:41
Посетено:
110
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/39448-sofiyski-muzikalni-sedmitsi-studii-varhu-istoriyata-i-nastoyashteto-na-festivala-ot-d-r-diana-danova-damyanova