Издания / премиери

Представяне на монографията „Емоционалната интелигентност“ с автор Любомир Джалев

28 юни 2024 г., 16.30 ч., Нов български университет

Представяне на монографията „Емоционалната интелигентност“ с автор Любомир Джалев

◊ ПОКАНА

Център за книгата и департамент „Когнитивна наука и психология“ канят на представяне на монографията „Емоционалната интелигентност: Възникване на парадигмата, обяснителни теории и измерване“ с автор Любомир Джалев на 28 юни 2024 г. от 16.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет. 

Събитието е с водещ проф. д-р Лилия Гурова и дискутант доц. д-р Милена Мутафчиева. 

Емоционалната интелигентност е сравнително ново понятие в психологията, което привлича вниманието не само на изследователите в тази област, но и на специалисти в различните ѝ приложни полета. Сред най-важните въпроси, свързани с емоционалната интелигентност, са доколко тя е „интелигентност“, за самостойността на понятието, за връзките му с понятия като когнитивна интелигентност и особено социална интелигентност, както и с други психологически характеристики, за начините на нейното измерване.
В книгата са разгледани тези и други въпроси, проследено е възникването и развитието на идеите за емоционална интелигентност и основните ѝ концептуални модели. Представена е адаптацията на психологически инструмент за нейното оценяване и са изведени норми за българската популация.

Любомир Джалев е дългогодишен директор на Центъра за оценяване и преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ в Нов български университет. Научните му интереси и публикации са в областта на емоционалната интелигентност и теорията за междуличностно приемане-отхвърляне, както и на методологията на психологическите изследвания - количествени и качествени методи в социалните и поведенческите науки, измерване и оценяване в образованието, психологически измервания и тестови теории. Участвал е в разработването и адаптирането на множество психологически инструменти за оценяване. Водил е различни курсове, основни сред които са по психологическо скалиране, тестология, конструиране на тестове за постижения, съвременни образователни технологии и статистическа обработка на данни.

Вход свободен! 

Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ.
Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата

 

Автор:
Център за книгата
Публикация:
24.06.2024 г. 16:16
Етикети:
проф. д-р Лилия Гуровамонографияпредставяне на книгаЦентър за книгатаНБУ
доц. д-р Милена Мутафчиева
Любомир Джалев
емоционалната интелигентност
Посетено:
127
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/39443-predstavyane-na-monografiyata-emotsionalnata-inteligentnost-s-avtor-lyubomir-dzhalev