Издания / премиери

Разговор за общоуниверситетско издание „Българско стихознание“ от Мирослав Янакиев

21 март 2024 г., 16.30 ч., Нов български университет

Разговор за общоуниверситетско издание „Българско стихознание“ от Мирослав Янакиев

◊ ПОКАНА

Център за книгата и департамент „Нова българистика“ отправят покана за участие в разговор за общоуниверситетско издание „Българско стихознание“ от Мирослав Янакиев на 21 март 2024 г. от 16.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Участници в събитието са проф. Пламен Дойнов, д.н., гл. ас. д-р Владимир Маринов, доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. Морис Фадел, д.н. и Иван Звънчаров.

„Българско стихознание“ от Мирослав Янакиев е авангарден издателски проект, насочен към диалога между литературната теория и литературната история. Изданието включва книгата на Мирослав Янакиев „Българско стихознание“ (публикувана през 1960 г.), текстове, които предшестват книгата и първите отзиви за нея. Така читателят се запознава не само с един от фундаменталните текстове на българската литературна теория, който в значителна степен определя бума на структурализма и развоя на обърнатите към тенденциите в Европа литературоведски подходи у нас, но и разбира за контекста (особено що се отнася до идеологическия и политическия контекст), в който се осъществяват първите модерни литературнотеоретични изследвания у нас.

***
Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ.
Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.

Автор:
Център за книгата
Публикация:
14.03.2024 г. 15:03
Посетено:
172
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/38715-razgovor-za-obshtouniversitetsko-izdanie-balgarsko-stihoznanie-ot-miroslav-yanakiev