Издания / премиери

Премиера на две книги на Владимир Шумелов във Велико Търново

6 март 2024 г., 17.30 ч., Читалня на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“

Премиера на две книги на Владимир Шумелов във Велико Търново

◊ ПОКАНА

Премиера на две книги на Владимир Шумелов във Велико Търново

Читалня на РБ „П. Р. Славейков“, 6 март (сряда) 2024 г. от 17.30 ч.

Думи за автора и изданията от Данила Райчева, д-р Радка Пенчева и проф. дн Сава Василев.

За книгите:

Книгата „Топла човешка точка (худ. Калин Николов, ИК „Огледало“, С., 2023) излиза по Програма за подкрепа на творчески проекти в областта на литературата на Министерството на културата за 2023 г.

Седмата прозаическа книга на Владимир Шумелов обединява 24 разнообразни в тематично и идейно отношение текста, в които явно или имплицитно е заложена идеята за граничност в различни житейски ситуации, поставящи героите пред избор в търсенето на хуманизъм.

Тези лични разкази (понякога с вмъкнати фейсбуки или епистоли), преплетени с различни постмодерни техники (алюзитивност, цитатност, пародийност, пастиш, частичен центон и пр.), привличат, забавляват и предразполагат към размисъл. Изградени са на фрагментарен и колажен принцип и са щедро обагрени с подкупващата авторска искреност, непосредственост и (само)ирония. Важна тема в книгата е любовта, но не само. Това е и книга за самотата на съвременника, търсещ „топлата човешка точка“ в комуникацията.

Част от прозаическите текстове са ремиксирани и ремастерирани варианти на по-стари негови текстове, които се печатат за първи път в този вариант, както и нова проза. Поставени обаче в контекста за граничност, те провокират друга рецепция. Нараторът тук пътува също така мисловно и физически през делника на обкръжението си, през епохи и събития, темпорални реалности и книжни светове, като се вглежда в себе си и опитва да търси отговори на вечните въпроси на битието, и не последно място въпросът за Края (като част от общия въпрос за смисъла на човешкия живот).

С новите си идейни и стилово-езикови търсения сборникът надгражда досегашните белетристични усилия на автора в съвременната българска проза и утвърждава неговия разпознаваем глас в нея.

 

Книгата „Широко отворени очи. Критически страници 2017 – 2022) (ред. Радка Пенчева, худ. Калин Николов, ИК „Отледало“, С., 2023) излиза по Програма „Помощ за книгата“ на Министерството на културата за 2023 г.

Това е сборник от литературно-критически оперативни текстове за книги (72 на брой) , публикувани през периода 2017 – 2022 г. Заедно с хронологично подредените критически текстове за отделни издания са включени и дебютните книги от конкурса „Южна пролет“ (2020 г.), конкурсните книги от Габровските Априловски награди (2020 г.) и книгите в жанра проза от Годишния преглед на издадените книги в Бургас през 2021 г. Критическите текстове са с различен обем – от ревю (както е в общите прегледи) до по-обширна статия (като тези за книгите на Георги Господинов, Десислава Неделчева, Христо Добротинов, Мая Славова, Данка Калчева, Кирил Попов, Николай Фенерски, Роза Боянова, Снежана Иванова, Янислав Янков, Радка Пенчева, Иван Тодоров и др.).

Редакторката на книгата д-р Радка Пенчева отбелязва за нея: „Вероятно не само аз, но и други, запознали се с текстовете на Владимир Шумелов, могат да си зададат въпроса дали си заслужава да се пише за всички тези знайни и недотам автори. И тук трябва да отбележим още една ценност на тази книга, защото може да се окаже, с оглед на времето, че за определени автори това е останала единствената литературна критика, а без творчеството им корпусът на българската литература би бил непълен“.  А Огнян Стамболиев пише: „В кратките си, сгъстено написани рецензии и портрети, Владимир Шумелов неизменно стига до същината на проблемите и идеите, прецизно и точно определя всяко отделно съчинение или автор. И винаги е готов да го подкрепи“.

 

За автора:

Владимир Шумелов (1958, Перник) е български белетрист и литературен критик. Завършва „Българска филология“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1982). Живее и работи във Велико Търново. Един от организаторите на литературния живот във В. Търново след промените от 1989 г. Член на националното Сдружение на български писатели в София (от 1999 г.). От 2009 г. е в Управителния съвет на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. Член на българския ПЕН-център от 2022 г.

В пе­ри­о­да след 1990 г. има над 600 пуб­ли­ка­ции: бе­лет­рис­ти­ка, пуб­ли­цис­ти­ка, есе­та, пре­во­ди, ста­тии, ре­цен­зии, от­зи­ви в на­уч­ни из­да­ния за ху­ма­ни­та­рис­ти­ка и сбор­ни­ци; редактор на книги от различни жанрове. Гл. редактор и редактор в различни културни периодични издания. Гост-редактор на специален български брой на френското списание за новелистика „Брев“ (Brèves, № 58, 1999). Член на журита в прегледи на литературната продукция и национални конкурси във Велико Търново, и страната. Негови текстове са публикувани на френски, английски, сръбски, македонски език. Носител на десетки литературни награди за белетристика в България и САЩ.

Съставител на справочник „Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници от св. Теодосий Търновски до наши дни“ (2019, 2020), на антологии с поезия и проза.

Автор на 7 белетристични книги (някои от които с националните награди „Южна пролет’95“, „Интелект’98“, „Светлоструй’99“ и др.) и на 6 сборника с есеистични и литературнокритически текстове.

 

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
05.03.2024 г. 10:31
Етикети:
Данила Райчевалитературна критикаВладимир Шумеловпремиера на книгиИК „Огледало“
проф. дн Сава Василев
д-р Радка Пенчева
„Широко отворени очи. Критически страници 2017 – 2022)“
„Топла човешка точка“
Посетено:
367
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/38606-premiera-na-dve-knigi-na-vladimir-shumelov-vav-veliko-tarnovo