Издания / премиери

Представяне в Пловдив на книгата "Бленувани и плашещи" от Николай Аретов

14 октомври 2023, 18 часа, Къща-музей "Хр. Г. Данов" - Пловдив

Представяне в Пловдив на книгата "Бленувани и плашещи" от Николай Аретов

◊ ПОКАНА

Издателство „Кралица Маб" представя в Пловдив книгата на Николай Аретов

"Бленувани и плашещи: Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия ХІХ век"

С участието на проф. Инна Пелева и автора

14 октомври 2023 (събота), 18 часа, Къща-музей "Хр. Г. Данов" - Пловдив.

Заповядайте!

 

Книгата се занимава с голямата тема за семейния живот и интимните преживявания на хората от ранната модерна епоха и разглежда различни нейни аспекти. Вниманието се насочва към нормите, които определят междуполовите връзки и свързаните с тях промени на менталностите и нравите. Потърсени са връзките с основни елементи на националната митология, на първо място с представянето на връзките с „чужди" в етнически, религиозен и друг смисъл жени, а и мъже. Разглежданите явления са поставени в по-широк контекст, както международен, така и по отношение на брака и сексуалните отношения между „свои". Привличани са наблюдения и инструментариум от други области на хуманитаристиката и социалните науки и в този смисъл трудът е интердисциплинарен.

Наблюденията се съсредоточават на първо място върху литературните произведения и публицистиката от епохата на националното Възраждане, както и върху спомени, писма и други документи.

 

Автор:
Издателство „Кралица Маб"
Публикация:
07.10.2023 г. 12:23