Издания / премиери

Поетите, времената, традициите. Петър Алипиев

Ново издание на Национален институт "Нова българска литература" - Велико Търново

Поетите, времената, традициите. Петър Алипиев


◊ СЪБИТИЕТО

По повод 75-годишнината от рождението на Петър Алипиев и като резултат от усилията на катедра „Българска литература" при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" и Национален институт "Нова българска литература" - Велико Търново

е публикувана книгата:
Поетите, времената, традициите. Петър Алипиев. Изследвания, материали, спомени. Библ. "Позиции". В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007.


◊ ЗА СБОРНИКА

Сборникът е съставен въз основа на застъпените доклади в програмата, проведената дискусия по време на конференцията и други материали:

I раздел: Контекстът. Традициите: включва статиите на участниците в сесията, проблематизиращи възловото за българската литература десетилетие на 60-те години на 20 в. с присъщите му напрегнати културноестетически и социалноидеологически сюжети, както и мястото на П. Алипиев в тях
II раздел: Литературната личност: съдържа текстове на приятели и ценители, които очертават фигурата на Петър Алипиев - неговия изтънчен лирически почерк, биографични жестове, творчески драми на избора
III раздел: Архивът: за първи път се публикува част от личния архив на П. Алипиев, любезно предоставен от семейството му на катедра „Българска литература" и ВТУ. Кореспонденцията до поета съприкосновява с редица емблематични личности на българския духовен живот
IV раздел: Спомените: предлага свидетелства и оценки на съвременници - литературни критици, издатели, университетски преподаватели
V раздел: Полемики: помества статии от литературната периодика на времето, културносоциологически разрези на десетилетието, както и изказванията на участниците в протеклата дискусия в дните на конференцията.


◊ СЛЕДИ

На 15 и 16 май 2006 г. катедра „Българска литература" при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" организира национална научна конференция „Петър Алипиев и неговото поколение в литературата" по повод 75 години от рождението на поета.

Участие с доклади заявиха изследователи от редица хуманитарни университети и културни институции: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски (доц. Антоанета Алипиева), Нов български университет (доц. Михаил Неделчев, доц. Надежда Александрова, гл. ас. Пламен Дойнов), ПУ „Паисий Хилендарски" (доц. Владимир Янев, докторант Гергина Кръстева), ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" (акад. Иван Радев, проф. Дора Колева, доц. Виолета Русева, доц. Сава Василев, доц. Иван Станков, гл. ас. Антония Велкова-Гайдаржиева, ст. ас. Илиана Павлова), Институт по литература към БАН (проф. Светлозар Игов, ст.н.с. Вихрен Чернокожев), ВСУ „Черноризец Храбър" (проф. Милко Коларов), Унгарски културен институт (проф. Петер Юхас, Дьорд Арато), авторите на филма за Петър Алипиев (Луиза Тахмисян - сценарист, Добри Добрев - режисьор, ЕмилЖупов-оператор), а също така близки и почитатели на П.-Алипиевото поетическо изкуство - поетът Марин Георгиев, Петър Стойков, Димитър Ефендулов от гр. Варна.

В рамките на конференцията се състоя премиерата на филма на БНТ - телевизионен център Варна „Над бурите и бездните".
Автор:
30.03.2007 г. 11:15
Посетено: 769
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/3744-poetite-vremenata-traditsiite-petar-alipiev