Издания / премиери

Представяне на книгата на Николай Аретов "Бленувани и плашещи: Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия ХІХ век"

6 юни 2023 г., 17.30 часа, Зала 1 на Софийски университет

Представяне на книгата на Николай Аретов "Бленувани и плашещи: Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия ХІХ век"

◊ ПОКАНА

Издателство „Кралица Маб" има удоволствието да ви покани на представянето на книгата

"Бленувани и плашещи: Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия ХІХ век"
от Николай Аретов. 

С участието на Красимира Даскалова, Георги Ангелов и автора

6 юни 2022 (вторник), 17.30
Зала 1 на Софийски университет

 

Книгата се занимава с голямата тема за семейния живот и интимните преживявания на хората от ранната модерна епоха и разглежда различни нейни аспекти. Вниманието се насочва към нормите, които определят междуполовите връзки и свързаните с тях промени на менталностите и нравите. Потърсени са връзките с основни елементи на националната митология, на първо място с представянето на връзките с „чужди" в етнически, религиозен и друг смисъл жени, а и мъже. Разглежданите явления са поставени в по-широк контекст, както международен, така и по отношение на брака и сексуалните отношения между „свои". Привличани са наблюдения и инструментариум от други области на хуманитаристиката и социалните науки и в този смисъл трудът е интердисциплинарен.

Наблюденията се съсредоточават на първо място върху литературните произведения и публицистиката от епохата на националното Възраждане, както и върху спомени, писма и други документи.

 

Автор:
Издателство „Кралица Маб"
Публикация:
01.06.2023 г. 11:33