Издания / премиери

Представяне на книгата „Хауала“ на Гергана Йорданова

Книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“, 23 март 2023 г., 18.00 ч.

Представяне на книгата „Хауала“ на Гергана Йорданова

◊ ПОКАНА

На 23 март 2023 г. от 18.00 ч. в книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“ (ул. „Г.С. Раковски“ 191Б) ще се проведе представяне книгата „Хауала“ на Гергана Йорданова.

За книгата ще говорят авторката и доц. д-р Радослав Бонев, Военна академия „Георги С. Раковски“ – София, факултет „Национална сигурност и отбрана“.  

Монографията Хауала: Типологии за изпиране на пари и финансиране на тероризъм и пролиферацияе първото систематизирано научно изследване на български език на древната Арабска неформална, небанкова система за парични преводи, без физическо прехвърляне (доставка) на средствата като типология за изпиране на пари и финансиране на тероризъм и пролиферация. Тя дава отговор на въпроси, свързани с това какво представлява системата, откъде произхожда, как функционира, кои са основните участници в нея, какви са връзките и зависимостите между тях?

Най-ценните практико-приложни приноси на научното изследване са, че разкрива реални операции, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризъм и дава насоки и критерии на разследващите органи за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти. Посочени са и конкретни законодателни промени, които да повишат степента на контрол и регулиране на този тип финансови транзакции по посока на превенцията, противодействието, предотвратяването и разкриването на икономически престъпления, свързани със сетълмент от типа „Хауала“.

Доц. д-р Гергана Йорданова е експерт от практиката с близо 17-годишен опит в банковото дело, финансите и приложната финансова сигурност. Защитава докторска степен по национална сигурност от Военна академия „Г. С. Раковски“ – София през януари 2016 г. Избрана е за редовен доцент по финансово разузнаване (противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма и пролиферацията) във Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив през март 2023 г.

Практическият ѝ банков опит е свързан с частни и публични финансово-кредитни институции и регулаторни органи в България, Федерална Република Германия и Конфедерация Швейцария (от 2006 г. до момента). В периода октомври 2020 г. – февруари 2023 г. последователно заема длъжностите гост-преподавател и редовен асистент към департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет. Била е директор на Лабораторията за специализирани изследвания на рисковете и сигурността към департамента.

Член е на Съюза на учените (секции „Икономически науки“ и „Сигурност и отбрана“) и на Съюза на икономистите в България. Контрактор на Европейската комисия по проекта “LIGHT – Legal Competency to Prevent Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism: Illuminating Dark Corners”, съфинансиран от Юридическата програма на ЕС (2014 – 2020).

 

Автор:
Център за книгата
Публикация:
22.03.2023 г. 15:30
Етикети:
представяне на книгаНБУ в ЦЕНТЪРаНБУ
„Хауала“
доц. д-р Радослав Бонев
доц. д-р Гергана Йорданова
Посетено:
485
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/36607-predstavyane-na-knigata-hauala-na-gergana-yordanova