Издания / премиери

Представяне на монографията „За туризма: Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството“ с автор Иво Ив. Велинов

14 март 2023 г., 14.30 ч., Нов български университет

Представяне на монографията „За туризма: Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството“ с автор Иво Ив. Велинов

◊ ПОКАНА

Център за книгата и департамент „Икономика“ представят монографията „За туризма: Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството“ с автор Иво Ив. Велинов на 14 март 2023 г. от 14.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Събитието е с модератор доц. д-р Ренета Димитрова и дискутант доц. д-р Теодора Ризова.

За книгата:

Доц. д-р Теодора Филипова, СА „Д. А. Ценов", Свищов: Авторът демонстрира философски способности за осъществяване на критико-конструктивен анализ на проученото в различни области на науката. Настоящата книга е с подчертан интердисциплинарен характер по съдържание и тематика. Вниманието е концентрирано върху семиотичното познание и релацията между знаците в културологията и развитието на туризма.

Проф. д-р Стоян Маринов, Икономически университет – Варна: Книгата има за обект на изследване семиотика на туризма. Разработеният и предложен анализ е иновативен подход за осмисляне и развитие на туристическите дестинации, съвременните видове туризъм, оценяване и измерване на въздействието на макро- и микросредата в туризма.

Доц. д-р Стефан Серезлиев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: Задълбочен и обхващащ реториките на туризма анализ. В днешно време културата, икономиката и духовността са трите компонента, които постоянно се измерват от международни компании в областта на интегрираните маркетингови комуникации, центрирани в творчески и бизнес план към изграждането на устойчив туристически брандинг.

* * *
Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.

 

Автор:
Център за книгата
Публикация:
13.03.2023 г. 14:55
Етикети:
доц. д-р Ренета Димитровапредставяне на книгамонографияЦентър за книгатаНБУ
доц. д-р Стефан Серезлиев
проф. д-р Стоян Маринов
доц. д-р Теодора Филипова
доц. д-р Теодора Ризова
Иво Ив. Велинов
Посетено:
206
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/36523-predstavyane-na-monografiyata-za-turizma-pet-turisticheski-razhodki-v-ikonomika-na-kulturata-i-nasledstvoto-s-avtor-ivo-iv-velinov