Издания / премиери

"Защита на Православието" от Матей Преображенски

Да разберат българите тревогите му

"Защита на Православието" от Матей Преображенски


◊ СЪБИТИЕТО

Публикувано е второто издание на книгата "Защита на Православието" от отец Матей Преображенски (
2007)


◊ ЗА ОТЕЦ МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ

Той е твърде български, за да задържи вниманието. Ако беше хвърлил расото като Левски, съдбата му щеше да бъде по-иначе оисторена. Но той остана при Бога и Бог остана в него. Няма го нито в читанките, нито в историите. Да беше папищаш, Папата досега хиляди пъти щеше да го обяви я за светец, я за мъченик или поне за блажен. Но той защитава Православието и всичко, на което се е надявал, е да разберат българите тревогите му. Приятел и сподвижник на Апостола Васил Левски, легионер заедно с Раковски, като книжовник отче Матея се споменава твърде рядко. А страстните му полемики, отправени към настъпващите още от началото на ХІХ век промени, са сякаш за днешния ден изречени.


◊ ОЩЕ НЯКОЛКО ДУМИ

“Блесни от небото като мълния, Господи Боже наш, и озари помрачените ни сърца, да те познаем тебе, истиннаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Тебе, който си слезнал от небесата, за да просветиш помрачените, да дадеш прозрение на слепите и да изкупиш пленените от дяволското робство.” – тази вдъхновена молитва Матей Петров изрича спонтанно в “Защита на Православието” (1870).

Противно на очакванията, в момент когато българският народ все още е под турско робство, а официалната религия е мюсюлманската, патосът на “Защитата...” е насочен в съвсем друга посока.

"Току рекли нашите българи – развитие, развитие! Да се развиела веднъж нашата България, че тогава щяла да успее във всичките си работи. Ето тя веч отчасти се разви, че и цъфна. А нещо плод завърза ли?"


◊ ЗА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ

Някои могат да възприемат това второ издание на “Защита на Православието” като адаптация. Що се отнася до пунктуацията и до употребата на съвременните нам словоформи – да, би могло да се каже. Сигурна съм в едно обаче – успях да запазя неостаряващия дух на тази книга и завладяващия стил на Отче-Матеевия изказ. А това без съмнение е по-ценно за тези, които тепърва ще се запознават с творбата и ще я изследват. Защото тя, както и цялото творчество на Матей Светопреображенски, все още очаква да бъде забелязано и адекватно изследвано и от народопсихолози, и от етнографи и фолклористи, и от езиковеди.

Специалистите филолози, които проявяват интерес към творчеството на Миткалото, безспорно ще посегнат към оригиналите на писателя — има ги в библиотеките. За тези, които ще изследват не толкова текста, колкото съдържащата се в него безценна информация за народопсихологията, етнографията, фолклористиката и вярванията на българите от това време, изданието е особено полезно.


◊ ПОМАГАЛО ЗА ЧЕТЯЩИ

Поръчайте книгата от Книжарница LiterNet:
.
"Защита на Православието" от отец Матей Преображенски

Автор: Румяна Николова, съставител и редактор
15.03.2007 г. 14:11
Посетено: 805
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/3648-zashtita-na-pravoslavieto-ot-matey-preobrazhenski