Издания / премиери

Фолклор, митология и литература

Българската литература като гранична среща на два канона

Фолклор, митология и литература


◊ СЪБИТИЕТО

На книжния пазар се появи новата книга на д-р Ваня Колева “Фолклор, митология и литература” (2007), издание на LiterNet, този път на хартия...

Рецензент проф. д-р Надежда Драгова
Научен редактор доц. д-р Сава Сивриев

“Фолклор, митология и литература” на Ваня Колева съдържа 13 студии и статии, посветени на представителни за българската литература художествени творби от периода между 70-те години на XIX век и 20-те години на ХХ век.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА

Цел на изследването е да се разкрие как в подбраните литературни образци се проявява и функционира традиционното народно знание – като слово и ритуал. В каква степен литературата съдържа народната вяра – като жив организъм или като отминал вече етап, при което спомените избледняват и се обезсмислят? По какъв начин тя, литературата, възприема и оценява фолклора? И как се дистанцира от него?

При така поставената цел и с методологията на постоянните успоредявания, литературните факти се подлагат на своеобразна проверка – чрез паметта за архетипите в народната традиция и трансформирането на езически в същността си представи под влияние на християнския мироглед. Съответно литературните персонажи се осмислят посредством механизма на продължителните във времето инициации, в процеса на които се постига идентификация, себеосъзнаване и себеутвърждаване на героите, които на свой ред се префункционализират и обновяват.

В резултат се оказва, че архаиката – като съхранено знание, дори когато то бъде подложено на съмнение и профанация, намира широко изражение в българската литература. Проявява се чрез вярата на българския народ в необикновената възможност и сила на Словото да въздейства на човека и да предопределя съдбата му.

По този именно начин – чрез модуса на народната вяра и фолклорно-митологичните модели като текстопроизводствена матрица, която действа във времето, макар обновена и префункционализирана – подбраните художествени образци са интерпретирани непълно и епизодично от изследователите. В това е най-вече приносът на тази книга.


◊ СЪДЪРЖАНИЕ

. “Изворът на Белоногата” на Петко Р. Славейков и посветителните ритуали
. Лирическият герой в поезията на Христо Ботев – един странник, бленуващ завръщане
. “В механата” или кривото огледало на Христо Ботев
. За живота и илюзията за живот (Речите на Странджата от “Немили-недраги” и на господин Фратю от “Чичовци” на Иван Вазов)
. Романът на Иван Вазов “Казаларската царица” – панорама на социокултурната ситуация от края на ХIХ и началото на ХХ век
. “Самодивска китка” на Кирил Христов – от народната песен до лирическата миниатюра
. “Книга на песните” – съкровеното несвое творение на Пенчо Славейков
. “Ралица” на Пенчо Славейков – поема за силата на самотния човек
. “На нивата” от Пейо Яворов – в контекста на традиционното знание и антитрадиционността
. И наопаки да е обърнат светът, изход винаги има (Разказът “Задушница” на Елин Пелин)
. За “болното тяло” и “болната душа” в разказа “Русалска нощ” на Йордан Йовков
. “Песента на колелетата” на Йордан Йовков – песен за съвършенството и любовта
. Заклеване и проклеване в сборника “Старопланински легенди” на Йордан Йовков


◊ ПОМАГАЛО ЗА ЧЕТЯЩИ

Изданието може да бъде поръчано - с автограф от автора - чрез Книжарница LiterNet:

. Ваня Колева “Фолклор, митология и литература” (15% отстъпка, нашата цена: 4.25 лв.)


N.B. Тъй като подборът на художествените творби е съобразен с учебната програма, книгата би могла да бъде добър съветник на учениците при обучението им по литература.
Автор: Екип на LiterNet
08.03.2007 г. 10:03
Посетено: 727
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/3609-folklor-mitologiya-i-literatura