Издания / премиери

Представяне на книгата „Предприемачество, иновации и изкуствен интелект в България: Динамика и управление“ на Юлиана Хаджичонева

12 април 2022 г., 18.00 ч., Книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“

Представяне на книгата „Предприемачество, иновации и изкуствен интелект в България: Динамика и управление“ на Юлиана Хаджичонева

 

◊ ПОКАНА

На 12 април 2022 г. от 18.00 ч. в Книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“ ще бъде представена книгата „Предприемачество, иновации и изкуствен интелект в България: Динамика и управление“ на Юлиана Хаджичонева.

Водещ на събитието е д-р Юлиана Хаджичонева, главен асистент в департамент „Администрация и управление“ с дискутанти доц. д-р Кристиян Хаджиев, ръководител на департамент „Администрация и управление“ на НБУ, научен рецензент на книгата, доц. д-р Едуард Маринов от департамент „Икономика“ на НБУ, научен редактор на книгата, и рецензентите проф. Йорданка Йовкова от УНСС и проф. Спартак Керемедчиев от БАН.

Развитието на предприемачеството и иновациите е комплексен резултат от взаимосвързани икономически и управленски процеси. В тези процеси е вплетена еволюцията на икономическата мисъл и действие – като отговор на социално-икономическите предизвикателства, но и като начин на формиране на икономическата среда, в която се развиват предприемачеството и иновациите. Екосистемите им се разбират като цялостни механизми за взаимодействие, подкрепа, насърчаване и устойчивост. Върху тях се отразява динамиката на откриване и използване на бизнес възможностите и тази на управленските избори и решения за създаване на стойност, повишаване на ефективността и организационно съвършенство. В книгата се проследяват именно тези изменения в развитието на предприемаческата и иновационната екосистема в светлината на взаимовръзките между икономическите и управленските концепции и бизнес практиката в България. Изследван е резултатът от взаимодействието под формата на конкурентни стратегии, чрез които се създава ценност. Представени са три бизнес казуса в сферата на финансовата индустрия, търговията на дребно и електронната търговия.

Юлиана Хаджичонева е доктор по бизнес администрация и преподавател в департамент „Администрация и управление“ на НБУ. Магистър е по управленски науки от Университета в Лиеж, Белгия и по международни икономически отношения от УНСС. Преподава предприемачество, иновации, конкурентоспособност, бизнес развитие, стратегическо управление и управление на проекти. Член е на международни и европейски изследователски мрежи на икономистите. Автор е на над 50 научни публикации, две трети от които на английски, френски и испански език. Професионалният ѝ опит надхвърля 25 години – в предприемачеството, бизнес управлението, проектното управление и преподаването – в частния сектор и в централната изпълнителна власт.

 

Автор: Център за книгата
04.04.2022 г. 15:25
Посетено: 518
Етикети: доц. д-р Кристиян Хаджиев, представяне на книга, НБУ В ЦЕНТЪРа, НБУ, проф. Спартак Керемедчиев, проф. Йорданка Йовкова, доц. д-р Едуард Маринов, д-р Юлиана Хаджичонева
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/34443-predstavyane-na-knigata-predpriemachestvo-inovatsii-i-izkustven-intelekt-v-balgariya-dinamika-i-upravlenie-na-yuliana-hadzhichoneva