Издания / премиери

Представяне на общоуниверситетско издание „Литературноисторически персоналистически сюжети“ с автор Михаил Неделчев

17 януари 2022 г., 17.00 ч., Нов български университет

Представяне на общоуниверситетско издание „Литературноисторически персоналистически сюжети“ с автор Михаил Неделчев

 

◊ ПОКАНА

Център за книгата и департамент „Нова българистика“ представят книга първа и втора на том 2 „Литературноисто​рически персоналистичес​ки сюжети“ от тритомника „Как работи литературната история?“ с автор Михаил Неделчев на 17 януари 2022 г. от 17.00 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет и Zoom.

Водещ на събитието е доц. д-р Морис Фадел с дискутанти проф. дн Пламен Дойнов, доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Мария Огойска и гл. ас. д-р Биляна Курташева.

Тритомникът „Как работи литературната история?“ събира писани през последните десет години студии, статии, етюди, очерци, есета, посветени на проблеми, стилови насоки, тематични доминанти, персоналистични проявления от (предимно) българската литература и литературна култура.

Вторият том – „Литературноисто​рически персоналистичес​ки сюжети“, е композиран в две книги, като в първата за предговор стои голямата студия от 22 глави „Литературният персонализъм". Тя представлява цялостен енциклопедичен обзор на персоналистическата проблематика – от явяването на самия термин и формирането на съответните национални персоналистически философски школи, с разкази за „предшествениците“ в периодите на ранната модерност, до същинския литературен персонализъм и цяла поредица от сродни социокултурни явления.

* * *

Събитието ще се проведе и в Zoom, Meeting ID: 862 8725 0442, Passcode: 249615.

Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ.

 

Автор:
Център за книгата
Публикация:
07.01.2022 г. 12:31